Activeren en motiveren

Geplaatst door:

Artikel: Activeren en Motiveren

Auteur: Egbert Edelbroek

Beschrijving: Modelleringsverslag Mastersopleiding 2006. Het betreft hier het ’activeren en motiveren’ van mensen die er onvoldoende in slagen hun loopbaanwensen te realiseren. Het kan gaan om mensen die zelf deze conclusie hebben getrokken of om mensen waarvan de organisatie waarin zij werken of studeren deze conclusie trekt. Het vermogen dat ik gemodelleerd heb betreft het ’activeren en motiveren’ van mensen die er onvoldoende in slagen hun loopbaanwensen te realiseren. Het kan gaan om mensen die zelf deze conclusie hebben getrokken of om mensen waarvan de organisatie waarin zij werken of studeren deze conclusie trekken. De afbeelding van de batterij / aansteker symboliseert voor mij de in mensen aanwezige energie en passie die ik bij mijn doelgroep wil prikkelen, zodat deze energie en passie kunnen vrijkomen. Kortom: het activeren en motiveren van drijfveren en ambities.

Egbert Edelbroek

0

Over de auteur:

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar