How Nonsense Sharpens the Intellect

Geplaatst door:

Artikel: How Nonsense Sharpens the Intellect

Auteur: Benedict Carey

Beschrijving: 2009.
Artikel uit de NY Times. Interessante ideeën die te maken hebben met waarom provocatieve therapie werkt.

0

Over de auteur:

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar