Effectiveness of NLP: Interrupted time series analysis of single subject data for one session of NLP coaching.

Geplaatst door:

Artikel: Effectiveness_of_NLP

Auteur: Jaap Hollander and Oliver Malinowski

The main goal of this study was to evaluate the effectiveness of Neuro Linguistic Programming (NLP) in the treatment of individuals with mild psychological and/or social problems. Multiple N=1 studies were used to examine behaviour changes in individuals receiving NLP-coaching.

0

Over de auteur:

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar