Notuleren zonder pen en papier!

Geplaatst door:

Artikel: Zonder Pen Papier

Auteur: Yvonne Los-van der Drift

Beschrijving: Modelleringsverslag Mastersopleiding 2005. “Deze techniek maakt dat de notulist de vergadering zonder pen en papier kan bijwonen. Schrijven is overbodig. Het gaat hierbij om het ‘beleven’ van de vergadering.”

Vaak vraagt de notulist zich bij het uitwerken van de notulen af hoe nu ook weer precies op een agendapunt is gereageerd. Wie zei wat, op wat voor toon, met welke emotie en wat was de eind-conclusie? Deze techniek maakt dat de notulist de vergadering zonder pen en papier kan bijwonen. Schrijven is overbodig. Het gaat hierbij om het ‘beleven’ van de vergadering. Eigenlijk ben je geen notulist meer, maar cameraman/vrouw van de film die ‘vergaderen’ heet. NLP maakt je bewust van al je zintuigen. Bij deze techniek maak je optimaal gebruik van de visuele en auditieve zintuigen. Door deze zintuigen voorafgaande aan de vergadering te programmeren (inzoomen) en op het moment suprème zelf te beleven (en indien nodig aan te passen), is het mogelijk achteraf een perfecte weer-gave van de vergadering uit te schrijven.

Yvonne Los-van der Drift

0

Over de auteur:

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar