Why can’t I own a Canadian? (Great humor)

Geplaatst door:

Artikel: Why can’t I Own a Canadian

Auteur: Nancy Malette, gekregen van Lucie Besselink

Beschrijving: 2010 Een enorm grappig en provocatief stukje over de bijbel. Een orthodox Joodse radiopresentator had gezegd dat homoseksualiteit een ‘gruwel’ is, omdat dat in de bijbel staat (Leviticus). De schrijver van dit stukje gaat daar enthousiast in mee en stelt quasi naïeve vragen over allerlei andere in de bijbel genoemde ‘gruwelen’. Ik lag in een deuk! (Jaap)

0

Over de auteur:

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar