MindSonar: Nieuwe rapportage

Geplaatst door:

De MindSonar rapportage is helemaal op de schop genomen en vanaf vandaag (24 april 2012) staat de nieuwe rapportage on line. Wij waren klaar voor een nieuwe indeling van het rapport. Daarbij is gelijk de programmeercode helemaal herschreven. Versie 7.1 wordt nu 7.2.

Klik hier om een voorbeeld van het nieuwe rapport te zien: MindSonar Rapportage Nederlands 2012

Voor MindSonar-deskundigen: wat is er veranderd?

  • Het denkstijlschema heeft nu dynamische Gravescirkels en metaprogramma-symbolen, d.w.z. dat de grootte nu exact correspondeert nu met de score. Tot nu toe hadden we vaste diameters: groot, middel en klein.
  • Om de grafische pagina overzichtelijker te maken, zijn ‘Beroep’, ‘Beroepscategorie’, ‘Functieniveau’, ‘Opleidingsniveau’ en ‘Burgerlijke staat’ naar de volgende pagina verplaatst.
  • De Gravesscores worden nu getoond als cirkels (het waren staven) die ook dynamisch zijn.In de afbeelding boven de horizontale lijn staan de Gravesscores gerangschikt van minst naar meest belangrijk. Onder de streep staan cirkels die de gemiddelden weergaven  (van ongeveer 400 afnames) met daarin weer een grijze cirkel die 1 standaarddeviatie voorstelt. Je kunt hier dus ook in een oogopslag zien hoe veelvoorkomend of zeldzaam een bepaalde afwijking van dat gemiddelde is.
  • In het staafdiagram van de metaprogramma’s zie je nu onder de grafiek een tweede grafiek, met daarin de gemiddelde reactietijden en met 3 ‘deviatielijnen’ naar boven en naar beneden: 1, 2 of 3 standaarddeviaties boven of onder het gemiddelde. De invuller wordt nog steeds met zichzelf vergeleken. Dus dit geeft aan hoe gewoon of hoe uitzonderlijk een bepaalde reactietijd voor die persoon is. Het is even wennen, maar het is veel nauwkeuriger dan de lampjes die we vroeger hadden. Als iemand b.v. boven de twee standaarddeviaties uitkomt, is dat voor hem erg  lang. Deze nieuwe staven vervangen dus de rode en groene lampjes. De lampjes hadden willekeurig gekozen grenzen (0,75 en 1,25 keer het gemiddelde). De nieuwe grenzen zijn ontleend aan de feitelijke reactietijden van de invuller.
  • Omdat sommige mensen het toch wel erg veel tekst vonden, hebben we nu de samenvatting een donkerrode letterkleur gegeven, zodat hij beter wordt benadrukt: heb je weinig tijd, lees dan alleen dit.
  • Op de bladzijden waar de scores worden beschreven, wordt nu ook de bijbehorende grafiek (staven) getoond. Bij deze staven zie je naast de staaf ook (transparant) het gemiddelde en 1 standaarddeviatie boven en onder het gemiddelde. Daarmee kun je dus weer zien hoe iemand scoort in vergelijking met de hele bevolking. Maar bovendien kun je nu ook zien hoe gewoon of hoe zeldzaam iemands afwijking van die gemiddelde score is. Scoort iemand bijvoorbeeld binnen 1 standaardisering van het gemiddelde, dan is dat nog steeds een vrij veel voorkomende score. De herhaalde bladzijde met grafieken (met gemiddelden er bij)  die vroeger aan het eind van het  rapport stond, is vervallen. Waarom? Omdat deze gegevens nu dus al per score worden getoond.

 

0

Over de auteur:

Psycholoog, NLP-trainer, Trainer provocatief coachen, schrijver (11 boeken), directeur IEP --- Geeft NLP- en provocatieve workshops en -opleidingen. --- Stond vijf jaar achtereen in de top-500 professionals van ‘Quote’. --- Ontwikkelde MindSonar.
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar