Oproep: ervaren therapeuten gevraagd

Geplaatst door:

vervolgonderzoek naar een nieuwe methode voor de behandeling van depressie

De methode Depression in Awareness Space (DAS) is een recente combinatie van technieken, gebaseerd op de principes van mentale ruimte psychologie en NLP. Tijdens het NBVH congres d.d. 25 maart jl. heeft Lucas Derks deze experimentele methodiek gedemonstreerd voor de behandeling van milde tot matige depressie.
Depressie wordt door cliënten vaak metaforisch ervaren als “black matter”: iets dat donker, hard, zwaar of ondoorzichtig is.  De methode DAS ‘verlicht’ de metafoor van depressie zodanig, dat deze kleiner, lichter of transparanter wordt om het probleem c.q. de oorzaak van de depressie die achter de donkere zone schuilgaat te kunnen achterhalen. Het werkelijke probleem van de depressie wordt dan meer zichtbaar, waardoor daaraan gewerkt kan worden om de depressieve gevoelens van de cliënt te verminderen.

Therapeuten gevraagd voor vervolgonderzoek
Uit  de resultaten van het pilotonderzoek van Christine Beenhakker in het kader van haar afstudeerproject in 2016, bleken alle proefpersonen na de behandeling meestal verlichting van hun depressie te ervaren. Om de relevantie van de methode DAS nog beter aan te kunnen tonen en wetenschappelijk te kunnen onderbouwen, wordt het onderzoek nu uitgebreid met meerdere therapeuten en een grotere steekproef.

Wij zijn daarvoor op zoek naar gekwalificeerde NLP- of hypnotherapeuten, die de praktijk van de mentale ruimte in voldoende mate beheersen. Het vervolgonderzoek zal plaatsvinden onder auspiciën van de Society for Mental Space Psychology, www.somsp.com.
De therapeuten worden vooraf gescreend op ervaring, kennis en kunde en verder opgeleid om de DAS interventie zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren.

Op dinsdag 17 oktober 2017 geven Lucas Derks en Christine Beenhakker een ééndaagse workshop voor de gescreende therapeuten, waarin het onderzoeksprotocol en de DAS methodiek worden uitgelegd en geoefend (lunch inbegrepen). Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het maximum aantal deelnemende therapeuten is 25. De tijdsinvestering voor deelname aan het onderzoek wordt ingeschat op 6 dagdelen, inclusief workshop. Medewerking aan het onderzoek geschiedt op vrijwillige basis.

Kwaliteitscriteria en aanmelden
Ben je gecertificeerd NLP master, psychosociaal therapeut, hypnotherapeut of Sociaal Panorama Consulent, beschik je over minimaal twee jaar therapeutische werkervaring en heb je belangstelling om mee te doen aan dit vervolgonderzoek? Of wil je graag meer informatie ontvangen over het pilotproject c.q. vervolgonderzoek? Stuur dan voor 1 juli 2017 een mailtje naar c.beenhakker@somsp.com, met vermelding van je naam, telefoonnummer en relevante opleiding en praktijkervaring. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.

Meer informatie:

www.somsp.com
www.sociaalpanorama.nl

Mentale ruimte en Depressies
Het gaat om het testen van een veelbelovende nieuwe aanpak om met ‘Depressies’ om te gaan.
Wat weten we als NLP’ers van depressiviteit?
1)    Men stelt vaak hopeloze vragen: waarom moet ik toch altijd…?
2)    Men wordt steeds wakker met een zwaar en verdrietig gevoel.
3)    Men heeft zwarte, geknikte, lege en negatieve toekomstvisies.
4)    Men heeft probleem bestendigende overtuigingen.
5)    Men voelt zich alleen met die ellende.
6)    Men hanteert vaak hoge normen voor zichzelf.

In principe heeft NLP voor al deze probleempatronen wel een aanpak in huis. Toch zijn depressieve cliënten voor alle therapeuten, ook voor NLP’ers, vaak de taaiste klanten. Lucas ging vooral op zoek naar de ‘zwarte wolken’ die samen hangen met de zware en verdrietige gevoelens (nummer 2). Hoe kunnen we deze vreemde verschijnselen (die zwarte wolken) begrijpen en laten oplossen?

Lucas Derks doet dit binnen het kader van wat hij en enkele van zijn collega’s ‘mentale ruimte therapie’ zijn gaan noemen. Dit is een NLP-kader waarbinnen alle ervaring met de persoonlijke tijdlijn, het sociaal panorama, ‘clean space’ en andere ruimtelijke vormen van imaginatietherapie gebundeld zijn. Daarbij is het verschijnsel van ‘zwarte wolken’ als een typische component van depressiviteit opgevallen en hierdoor als nieuwe poort naar de oplossing toegepast..

 

 

 

0

Over de auteur:

Posting is geen auteur. Dit is iemand van het IEP secretariaat die een artikel in de bibliotheek heeft geplaatst. De auteur is degene die bij het artikel staat aangegegeven. Wilt u ook een artikel in de IEP bibliotheek plaatsen? Stuur dan een mailtje naar mail@iepdoc.nl.
  Artikelen die hiermee samenhangen

Voeg een Commentaar