1. Aanvraag
  De kandidaat vraagt zelf level 3 aan bij het IEP, waarbij hij of zij aangeeft waartoe hij of zij level 3 wil worden.
 2. Opleidingsdagen
  De kandidaat heeft minimaal 32 dagen opleiding in provocatief coachen/therapie gevolgd, waaronder het eerste en tweede jaar bij het IEP, of andere opleidingen die door het IEP als equivalent beschouwd worden.
 3. Sponsors
  Twee provocatieve coaches/therapeuten van level 3 hebben de kandidaat geobserveerd terwijl hij/zij provocatief werkte en vinden zijn/haar werk van een niveau dat voor 75% of meer vergelijkbaar is met hun eigen niveau.
 4. Supervisie
  De kandidaat heeft minimaal drie individuele supervisie sessies gedaan bij Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg of Anneke Meijer en is daarbij deskundig en ervaren genoeg bevonden voor level 3.
 5. Geschriften
  De kandidaat heeft minimaal twee stukken geschreven over provocatief coachen/therapie en die ergens gepubliceerd. Deze stukken voegen iets toe aan het standaard verhaal zoals dat in de literatuur voor de provocatieve opleiding van het IEP staat. Dit hoeft geen theoretische vernieuwing te zijn, het mag ook een specifieke toepassing zijn, of mooie eigen voorbeelden. Twee provocatieve coaches/therapeuten van level 3 vinden deze stukken een goede uitdrukking van wat zij onder provocatief coachen/therapie verstaan.