Geef je werk een ‘Mental Space’-boost! Als je ervaringsgericht werkt, werk je waarschijnlijk al met Mental Space. Je bent je er alleen niet zo van bewust. Geef bekende technieken meer diepgang en een krachtiger effect, door systematisch gebruik te maken van de innerlijke ruimte.

“Ga in gedachten eens terug naar…” Hoe vaak heb je dat al gezegd? “Ik wil je vragen om je ogen te sluiten en in gedachten even helemaal terug te gaan naar dat moment van…” In NLP en andere ervaringsgerichte methoden is de innerlijke ruimte het canvas waar op wordt gewerkt. NLP-technieken bijvoorbeeld, vinden plaats in Mental Space. In deze training onderzoek je de eigenschappen van die innerlijke ruimte en wat je daar allemaal mee kunt. Je leert niet zozeer nieuwe technieken. Je gaat op een nieuwe manier naar de technieken kijken die je al gebruikt, om ze effectiever, sneller en dieper te maken. Je blijft helemaal up-todate als coach, je wordt scherper en deskundiger in je werk en je krijgt (nog) betere resultaten.

 

Data, trainer en deelnamekosten

Data
13 en 14 april 2018

Werktijden
10.00 tot 18.00 uur

Trainer 
Lucas Derks

Meer informatie over de trainer

Bestemd voor
Bestemd voor mensen die met mensen werken. We gaan er van uit dat je minimaal NLP-practitonersniveau hebt.

Deelnamekosten
€ 485,– Inclusief koffie, thee, lunch, lesmateriaal.

Waar vindt deze training plaats?
Hampshire Landgoedhotel de Holthurnsche Hof te Berg en Dal

 

Inschrijven Reserveren  Download Fact Sheet

 

De innerlijke ruimte is overal

De filosoof Emanuel Kant stelde al dat we alleen iets kunnen waarnemen als het zich ergens in de ruimte bevind. Stel, ik denk aan een kat, dan bevindt die kat zich in mijn gedachten misschien op vijf meter afstand en op twee meter hoogte links. Het gaat er nu natuurlijk niet om waar die kat zich precies bevindt. Waar het om gaat is: hij bevindt zich ergens in mijn innerlijke ruimte. En dat plaatsen gebeurt onbewust, automatisch in mijn beleving. Mental Space Psychology houdt zich bezig met dit soort verschijnselen. Eigenlijk kent iedere NLP-er de mentale ruimte al, want je werkt er mee je als je bijvoorbeeld met de persoonlijk tijdslijn werkt. Maar ook wanneer je de levenslijn neerlegt of zes visuele ankers voor de logische niveaus, of wanneer je stoelen geeft aan gedeelten, of wanneer je voor de NLP-gespreksruimte de grondkaarten neerlegt. Ruimtelijk sorteren is een belangrijke methodiek in NLP. Maar ook werk je met de mentale ruimte als je met je hand in de lucht iets plaatst of als je naar achteren wijst wanneer je het over het verleden hebt.

Geef je werk de ‘Mental Space’-boost

“Ik had al geruime tijd het idee dat er algemene psychologische wetmatigheden zijn die boven het sociaal panorama uitstijgen”, zegt Lucas Derks, de grondlegger van Mental Space Psychology. De ruimte is het primaire organiserende principe in het brein. Daarom werken ruimtelijke interventies, zoals die in de meeste NLP-technieken worden gebruikt,  zoveel beter of zoveel meer dan de traditionele (praat-) interventies. Overal waar je driedimensionaal met cliënten werkt door bijvoorbeeld blaadjes op de grond te leggen, door iets aan te wijzen in de ruimte of als je werkt met opstellings-achtige interventies, zie je dat er meer gebeurt en ook dat er minder gepraat wordt. Het praten neemt af en het gebeuren neemt toe. Mijn verklaring is dat je veel meer op het ‘operating system’ van het brein zit. Hoe wij ons lijfelijk oriënteren in de ruimte is de basis waarop wij verder denken en ons geheugen structureren.

 

Spatial Cognition

Als je psychologische interventies benadert vanuit de Mental Space Psychology dan activeer je het ruimtelijke oriëntatievermogen van de cliënt. Je gebruikt die interventie om persoonlijke betekenissen voor de cliënt te structureren. Voor de cliënt is het heel vanzelfsprekend om zo’n ruimte te gaan ‘bewonen’ of om een tijdlijn te doorlopen. Dat kun je alleen maar herkennen vanuit een bepaald perspectief. Barbara Tversky, emeritus professor Psychologie aan de Stanford University in Californië, is al vanaf 1992 bezig met spatial cognition, het basale organiserende principe van het brein, dat vooraf gaat aan het gebruik van de taal. In de baarmoeder weet je al wat ruimte is, maar pas na een jaar kun je daar via de taal uitdrukking aan geven.

Mental Space in NLP

John Grinder, een van de grondleggers van NLP, was linguïst en zo is de taal binnen NLP op de voorgrond gekomen. In het submodaliteiten-werk van Richard Bandler (de andere grondlegger van NLP) speelt locatie vanaf de jaren tachtig een voorname rol, maar hij heeft de ruimte nooit als extra fundamenteel gezien. Behalve met ruimtelijke locatie werkt Bandler ook met kleuren, bewegingen, licht en donker enzovoort. In het sociaal panorama ben ik op zijn manier van denken voort gaan bouwen. Naar mijn idee moeten we meer kijken waar het probleem gelokaliseerd is in de ruimte, dat heeft meer impact.

Een voorbeeld

Lucas geeft een gevalsbeschrijving van mental space werk. “Het zoontje van een cliënt was ontvoerd door zijn vader. De klacht van dit jongetje was dat hij zich niet kon concentreren op school. Wij ontdekten dat zijn tijdlijn naar achteren liep, maar die ontvoering zat daarvóór. Een collega van mij, Wolfgang Walker, had ontdekt dat psychiatrische patiënten vaak een onderbroken of dyscontinue tijdsstructuur in hun hoofd hebben, veroorzaakt door een trauma. Het is soms zo, dat ze het trauma dichtbij zich hebben, terwijl de gebeurtenis wat betreft het moment waarop die heeft plaatsgevonden veel verder weg zou moeten zijn. Ze houden het trauma dus te dichtbij. Daar had die jongen ook last van. Toen we dat begrepen hebben wij het een andere plek gegeven, waar het hoorde, en de eventuele bezwaren – wat ertegen was om het daar te plaatsen – verwerkt. Toen de jongen tevreden was met die nieuwe plek voor zijn trauma, was zijn concentratieprobleem ook opgelost”.

Programma

  • Het sociaal panorama beschouwd vanuit Mental Space Psychology
  • Wetmatigheden in Mental Space
  • De ontwikkeling van het Mental Space model, geplaatst in de tijd
  • NLP en Mental Space
  • Het verschil tussen Mental Space en submodaliteiten
  • Ruimtelijke ankers en Mental Space
  • ‘The Wholeness Process’  van Connirae Andrea en Mental Space
  • Symboolwerk en ‘Clean Space’, gezien vanuit een Mental Space perspectief
  • Ankers en Mental Space
  • Gedeelten en Mental Space

Bij alle thema’s worden voorbeelden gegeven en ga je met (korte) oefeningen aan de slag.

Het gaat in deze training niet zozeer om de technieken zelf, maar meer om hoe je die technieken vanuit een Mental Space perspectief effectiever kunt maken.

 

Inschrijven Reserveren  Download Fact Sheet