Jaarlijkse Nederlandse MindSonar bijeenkomst

De MindSonar dag is een jaarlijkse ontmoetingsplek voor mensen die deze denkstijltest gebruiken. Elkaar inspireren. Ideeën opdoen voor projecten. De nieuwe ontwikkelingen volgen. Netwerken. Een enkele keer is deze dag ook een kennismaking voor wie eens wil kijken wat er allemaal met MindSonar gebeurt. Het merendeel van de deelnemers bestaat echter uit doorgewinterde MindSonar gebruikers, en dat is ook wat deze dag zo mooi maakt. Het programma is een combinatie van lezingen en interactieve workshops.

Datum, trainers en deelnamekosten

Datum
13 september 2017

Trainers
Jaap Hollander, Chris Minne en diverse andere collega’s.

Bestemd voor
Mensen die MindSonar gebruiken en diegenen die in MindSonar en metaprogramma’s geïnteresseerd zijn.

Deelnamekosten
€ 105,– inclusief koffie, thee en lunch

Waar vindt de Gebruikersdag plaats?
Hampshire landgoedhotel De Holthurnsche hof, Berg en Dal

Inschrijven

 

Hieronder staat het programma van 2016.
In de loop van 2017 volgt het programma voor de bijeenkomst van 2017.

Het afgelopen jaar: Nieuwe server, ‘Powered by MindSonar in Mexico’, ‘veel versus vaak’, het begin van Spanje en het rapport nieuwe stijl

Met Jaap Hollander
Jaap geeft een korte terugblik op het afgelopen jaar.

 

Teambuilding voor gevorderden

Met Guus Hustinx

In deze workshop laat Guus zien hoe hij werkt met ‘moeilijke’ teams. Op basis van zijn jarenlange ervaring deelt hij een aantal inzichten. Bijvoorbeeld dat bij ‘problematische teams’ de doeltoestand onduidelijk is. Het team en/of de organisatie weten wel wat ze niet willen – hoe het nu is – maar niet hoe ze het wel willen. Om het ideale team vast te stellen in termen van metaprogramma’s, moet je weten wat de aard van het team is – bijvoorbeeld een besturingsteam of een uitvoerend team -. Hij laat verschillende soorten teams de revue laten passeren en geeft aan wat cruciale metaprogramma’s zijn voor dergelijke teams. De dynamiek in het team is de hindernis om de doeltoestand te bereiken. Aan de hand van voorbeelden laat Guus zien hoe dat werkt en welke interventies passend zijn.

 

Organisatie-design met metaprogramma’s

Met Philippe Bailleur

We zijn vertrouwd met het begrip design in het kader van producten. Je voelt meteen of een voorwerp – of het nu een stoel of een smartphone is – goed is vormgegeven. En het gaat verder. Er is nl. ook zoiets als Service en Experience Design. De reden waarom we opnieuw kiezen voor een bepaald product of een bepaalde dienstverlening, gaat veel dieper dan we als gebruiker door hebben. In die zin sluipt Design Thinking Europa binnen. Het blijkt – om diverse redenen – een krachtige methode te zijn om kleine en grote vraagstukken aan te pakken. Ook vraagstukken waar heel wat organisaties mee kampen. Om organisaties klaar te stomen voor een toekomst die vluchtiger, onzekerder, complexer en meer ambigu is, moet er nl. ook stil gestaan worden bij hoe organisaties zijn ontworpen. Meta Programma’s kunnen daar aardig bij helpen. Hoe? Daar gaat deze workshop over …

 

De denkstijl van Corporate Information Security Officers (CISO’s)

Met Etienne Verhasselt

Etienne voerde een studie uit met als eindresultaat het document: ‘A common profile framework description: The role of the CISO in the 21st century’. Dit rapport geeft een concrete definitie van ‘de rol van CISO en Business Continuity Manager in de 21ste eeuw’. Hij gaat dus een hele stap verder dan enkel en alleen gevolgde opleidingen, werkervaring, behaalde security certificaten en vaag beschreven soft-skills (voorbeelden: zelfstandig en in team kunnen werken, stress-bestendig zijn, etc.). Hij is er van overtuigd dat corporate organisaties, bedrijven (profit en non-profit) en overheden die de rol van CISO ernstig nemen en die zich nu onder druk van terreur en cybercriminaliteit buigen over het al dan niet samenbrengen van deze rollen in één en dezelfde functie op het executive level in de nabije toekomst (twee jaar) nood zullen hebben aan een nu nog onbestaand framework voor selectie, engagement en carrièreplanning.

 

Menselijke succesfactoren beïnvloeden met MindSonar

Met Rien van Leeuwen

Rien voert samen met Jaap Hollander een studie uit waarin de optimale mindset van een ‘verbinder’ centraal staat. Hij analyseerde tot nu toe de mening van 500 teamleden en 70 verbinders uit meer dan 55 organisaties. Rien zoekt het verband tussen de mindset van een verbinder en de succesbeleving van een team. Dat laatste wordt in kaart gebracht met een eenvoudige app voor de interpretatie van succesfactoren zoals samenwerking en persoonlijk leiderschap. Naast enkele conclusies uit het onderzoek zal hij vooral ingaan op drie onderdelen van de optimale mindset van de verbinder: focus op innerlijke balans, focus op interactie (afstemming) en focus op het grotere geheel (integratie). Hier gaat het over clusters van denkstijlen. Met de combinatie van Mindsonar en de app heb je nieuw Mindsonar product omdat je feedback krijgt over het effect van interventies in het team. Let op: Het is niet noodzakelijk, maar wel handig als je vooraf in 10 minuten de app ervaart die de succesbeleving in kaart brengt: via http://ruysdael.nl/ervaar-gratis-de-app-voor-teams/.

 

F5 – Refresh your team – Een eerste MindSonar product uit Latijns Amerika

Met Jennet Burghard

Zie ook: http://www.iepdoc.nl/blog/2015/12/09/f5-verfris-je-team-powered-by-mindsonar/

2016-05-25 12.24.17F5 (zo genoemd naar de knop – op Windows computers – waarmee je een webpagina ververst) is ontwikkeld in Latijns Amerika. Het is een eenvoudige methode om met MindSonar in een team te werken. F5 heeft een hoge mate van zelfwerkzaamheid voor de teamleden en hoewel dat het ‘low tech’ is (je hebt alleen de profielen nodig en grote vellen papier) zit het toch uitgekiend in elkaar. Als je meer wilt weten, ga dan even naar het bovengenoemde artikeltje van Jennet.

Let op: als je aan deze workshop wilt meedoen, maak je van te voren een profiel voor de context van ‘Bezig met MindSonar’. Maak dit profiel niet op je eigen licentie. Hier is een special project voor aangemaakt: licentiecode: ab123, projectnaam: teamNL2016 (NL in hoofdletters). Je hoeft hier niet apart over te mailen, als we je profiel zien binnenkomen, begrijpen we dat je aan deze workshop meedoet.

 

Bullets!

Met Jascha Kamstra

Jascha is aan het werk met de MindSonar rapportage nieuwe stijl. Uit onze enquête blijkt (heb je hem trouwens al ingevuld? Zo niet, klik dan hier) dat de veel collega’s liever een beknopte, puntsgewijze rapportage willen. Dus die zijn we nu aan het maken. De nieuwe rapportage krijgt ook een verfijning in de middenscores. Stel iemand scoort 5/5 op proactief/reactief.. Dat kan door per vraag 10, 0, 10, 0 te scoren, maar het kan ook door 5,5,5,5 te scoren. Dit noemen we nu ‘knipperlicht’ versus ‘soft light’. In het eerste geval (10, 0 10, 0) denkt hij soms helemaal proactief en soms helemaal reactief, in het tweede geval altijd zowel een beetje proactief als een beetje reactief. We gaan nu de persoonlijk standaarddeviatie (zeg maar de wisselvalligheid) van de invuller bijhouden en die laten we in de tekst terugkomen. In deze workshop laat Jascha een deel van de nieuwe rapportage zien en kun je meepraten over hoe het moet worden.

 

Expertprofiel leerkracht helpt het onderwijs

Met Marcel Stok

De Stichting Talent2grow helpt leerkrachten in het basisonderwijs zelfbewuster voor de klas te staan door middel van coaching, training en invullen van een Mindsonar. Tijdens het gesprek over de resultaten van de Mindsonar worden de resultaten vergeleken met het expertprofiel van een leerkracht. Het expertprofiel is gemaakt door de Stichting Talent2grow via het doorlopen van de volgende stappen:
1. Opstellen van een criteria hiërarchie
2. Zoeken van expert leerkrachten die voldoen aan de criteria
3. Interviewen van deze expert leerkrachten om te bepalen of zij inderdaad voldoen aan de criteria
4. Expert leerkrachten de Mindsonar laten maken
5. Bespreken van de resultaten van de Mindsonar met de experts

Het expertprofiel wordt gebruikt de denkstijl van leerkrachten te bekrachtigen en als ingang voor coaching bij leerkrachten die daar
behoefte aan hebben.

 

Het komende jaar: Nieuwe landen, Succes Factor Modelling, Healthy Thinking en wat wil jij?

Met Jaap Hollander

Inschrijven

 

 

Naar boven