Leiderschap van binnen uit

Bij leiderschap zijn er drie sleutelwoorden: identiteit, visie en communicatie. Een succesvol leider geeft uitdrukking aan een heldere visie op zijn organisatie, die verbonden is met zijn eigen identiteit. Z/Hij heeft een stevig beeld van wie z/hij is en een ‘visioen’ van een positieve toekomst voor de organisatie, dat gebaseerd is op een eveneens duidelijk opvatting over de identiteit van de organisatie. Met daarnaast liefst nog een zwart zij-scenariootje voor de weg-van denkers. Een succesvol leider is iemand die door het uitdragen van zijn of haar visie een wereld vorm geeft waar mensen bij willen horen. Dat uitdragen is op zich ook belangrijk: hoe geef je visie zodanig vorm dat die bij mensen ‘binnenkomt’?

 

Inschrijven Reserveren

 

Data, trainers en deelnamekosten

Data
27 en 28 september 2018

Werktijden
Alle dagen van 10.00 tot 17.30 uur

Trainers
Koos Wolcken & Jennet Burghard
Meer informatie over de trainers

Bestemd voor
Iedereen die leiding geeft of leiding wil gaan geven.

Deelnamekosten
€ 895,– Inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal
Het IEP is niet BTW-plichtig. U betaalt geen BTW.

Waar vindt deze training plaats?
Hampshire Landgoedhotel De Holthurnsche Hof in Berg en Dal

Authentiek leiderschap

Het boeiende aan leiderschap is dat er geen eenvoudige gedragsformules voor te geven zijn. Leiderschap is iets heel anders dan management. Als het om managementtaken gaat, zoals delegeren, vergaderen, projectplanning e.d. zijn er nog wel algemene stappenplannen en structuren te bedenken. Bij leiderschap echter, gaat het niet om methodiek of techniek, maar om visie en emotie. Voor succesvol leiderschap is een gevoelsmatige verbinding nodig tussen iemands persoonlijkheid en zijn visie op de levenslijn van de organisatie. Iemand die wel een duidelijk ego heeft, maar geen duidelijke visie, is hoogstens een daadkrachtige ‘Einzelgänger’. Iemand die wel visie heeft, maar weinig identiteitsbesef, is hoogstens een creatieve medewerker. Zij beiden zijn misschien leidinggevenden, maar geen van beiden zijn zij leiders.

Congruentie

Succesvol leiderschap is de congruente koppeling van identiteit, visie en expressie. Je weet wie je bent en je weet wat je organisatie is en waar die wat jou betreft naar toe gaat. Leiderschap is ook: resultaat bereiken via andere mensen. Kort gezegd: een succesvol leider draagt een visie uit, die anderen met hem of haar willen delen.

Persoonlijke leiderschapskwaliteiten

In deze workshop ontwikkelt u uw persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Het gaat in deze workshop niet om nieuwe schema’s, checklists of modellen. U gaat werken aan uw eigen innerlijke beleving van leiderschap. U krijgt sleutelervaringen aangereikt voor een helder zelfbewustzijn. Van daaruit geeft u uw visie op de organisatie vorm. Om de essenties te doorgronden kijkt u niet alleen vooruit, maar ook achterom. U maakt gevoelsmatig contact met zowel de toekomst als het verleden van uw organisatie. Vervolgens leert u hoe u die visie op vele manieren tot uitdrukking kunt brengen. Door uw persoonlijke leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, bent u in staat om uw zakelijke doelen sneller te bereiken en verkoopgesprekken, budgetbesprekingen, besluitvormende vergaderingen, functioneringsgesprekken e.d. productiever en prettiger te laten verlopen.

 

Inschrijven Reserveren

 

Programma

De leiderschapskwaliteiten in deze workshop hebben NLP als achtergrondmodel. De methodiek van NLP wordt toegespitst op leiderschapsthema’s die doelgericht worden geactiveerd in uw persoonlijke beleving. De producten waar het in deze workshop om gaat, zijn uw zelfbeeld, uw visie op de toekomst en uw vermogen om die visie effectief uit te dragen.

 • Uw optimale leiderschapstoestand
  U onderzoekt en activeert de emotionele en intellectuele wortels van uw leiderschapskwaliteiten.
 • Identiteit als bron van blijvend leiderschap
  U overziet uw levensgeschiedenis, om op basis daarvan conclusies te trekken over uw identiteit: fundamentele overtuigingen over wie u bent, wie u nooit zult zijn, wat u kunt worden, waar u in gelooft en welke competenties u bezit.
 • Het wezen van uw organisatie
  Uw organisatie is als een organisme. U overziet de levenslijn van uw organisatie. U leert de aard, de cultuur, de capaciteiten en de wenselijke toekomst van dit ‘wezen’ te zien.
 • Uw geïntegreerde ‘Mission Statement’
  Hoe past ‘wie ik ben’ binnen wat deze organisatie is? Hoe draag ik met mijn vermogens en waarden bij aan het streven en de betekenis van deze organisatie?
 • Uw visie presenteren
  Het presenteren van uw visie op een aantrekkelijke en overtuigende manier. Wij gebruiken hiervoor de methodiek van de ‘Speaking Circles®.’
 • Visie, rol en logisch niveau
  Hoe brengt u uw visie tot uitdrukking in de verschillende rollen die u als leider hebt.
 • ‘De opgetogen klant’
  Leer op een eenvoudige manier denken zoals een succesvolle divisiedirecteur denkt.
 

Testimonials

 • ’Bewust overdenken waar je voor staat + je organisatie. Geeft onverwachts inzichten die ongelooflijk inspirerend zijn.’–Erwin Driever, manager.

 • ’Startende ondernemer! Volg deze opleiding en je ontdekt je kwaliteiten die er al zijn, geeft richting aan je bedrijf en meer body/volume aan de organisatie.’–Monika Raulf, consultant.

 • ’De verbinding tussen mijn eigen identiteit en die van mijn bedrijf is door deze training zo veel krachtiger geworden! Ik zie uit naar de volgende stappen die ik als persoon en als ondernemer ga zetten. Dank!’–Paula Gille, zelfstandige.

 • ’No escape ‘mogelijk’. In twee dagen heb ik veel bereikt en de training heeft me energie gegeven om echt aan de slag te gaan.’–Hans Waals, coach.

 • ’Leert je opnieuw naar de definities leiderschap en visie te kijken waarbij je verassende ontdekkingen doet in de congruentie met je identiteit.’–Jose Götz, teammanager.

 • ’De training helpt om je vanuit jezelf te verbinden met de visie en missie van de organisatie en de training biedt voldoende ruimte om te kijken hoe die verbinding tot stand kan komen.’–Esther Frank, adviseur.

 • ’Aan te raden voor iedereen die werk doet met veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. De verschillende oefeningen in de training heb ik als heel leerzaam ervaren.’–Christien Thijssen, beleidsadviseur.

 • ’Deze training geeft je handvaten om vanuit jezelf de leiderschapstoestand te ervaren. Het geeft je instrumenten om zelf de keuzes en acties te nemen..’–Nellie Kraaijevelt,beleidsadviseur.

 • ’Wat is het mooi om leider over jezelf te mogen zijn! Een fijne nadere ontdekking naar leiderschap.’–Ingrid Doorgeest, coach/interimmanager.

 • ’Op een mooie manier ben ik meer bewust wie ik ben als leider.’–William Maas, projectmanager.

 • ’Voor iedereen die op zoek is naar wat echt belangrijk is in je werk.’–Bianca Looise, adviseur.

 • ’Tijd voor bezinning op wie je bent als leider en op je verbondenheid met de organisatie waarvoor je werkt.’–Diana van de Berg, adviseur.

 • Erg leerzaam, nuttig was het persoonlijk verbinden met de organisatie waar je werkt. Leiderschap begint bij jezelf!–John Boerkamp, afdelings-coördinator

 • Goed, maakt verbanden inzichtelijker. Training verlicht leiderschap en brengt hierdoor diepgang. Voor iedereen die bezig is met visie, missie zowel zakelijk als persoonlijk.–Frank van Harten, manager-leider

 • Zeer toegankelijk, veilig. Op een zeer prettige manier ontdekken wie je bent als leider.–M. Ortmans, logopedist

 • Erg interressant en boeiend, meteen praktisch werken. Duidelijke stap vooruit in het hebben en communiceren van mijn visie.–H. Reindersma, manager

 • Inspirerend, boeiend, krachtige hulpbron. Het verre veerleden verbonden met start, heden en toekomst. Voor elke leider en elke organisatie.–Zo’e Houbolt-Wit, kantoormanager

 • Praktisch, ontspannen, helder met het uitlijnen van mijn rol als trainer. Het heeft me inzicht gebracht in mijn verschillende rollen die ik als trainer heb en kan inzetten.–Thed Quaytaal, trainer

 • Bijzonder boeiend met balans in theorie, demo en praktijk. Aanrader voor iedereen binnen onze organisatie.–Ingeborg Rodingen, manager-assistent

 • Op persoonlijk niveau toepassen , begrijpen waar het in essentie over gaat. Nuttig was het zelf ondervinden en mijn eigen leiderschap te onderzoeken.–Marja Hazenberg, trainer

 

 

Inschrijven Reserveren

 
Naar boven