Zelfontwikkeling, technische ontwikkeling, steuncirkels

Wil je een professioneel thema uitdiepen, wil je vanuit je passie en je visie nieuwe dingen gaan doen met NLP? Of wil je jezelf gewoon eens uitgebreid onder de loep nemen? Dan luidt in de trainingen de bel voor de volgende ronde soms te snel. Vandaar dat wij ook supervisie en coaching aanbieden. Je wilt optimaal uitgroeien als trainer, adviseur, ouder, therapeut, leraar, manager, leider, mens.

Voorbeelden van doelstellingen:

  • Uitwerken van een persoonlijk doel
  • Uitdiepen van NLP-toepassingen voor een bepaalde doelgroep
  • Ontwikkelen van een training voor een bepaalde doelgroep
  • Experimenteren met vertaalslagen van NLP naar…
  • Nader uitwerken van een (modellerings)-project
  • Het broodnodige bijtanken om gemotiveerd en geïnspireerd te blijven.

Of gewoon om jezelf een intelligente, menselijke NLP-spiegel voor te houden, omdat het nu eenmaal ‘lonely at the top’ is.

Supervisie van Anneke Meijer e.a.

Diverse IEP-trainers zijn beschikbaar voor supervisie en coaching. Anneke Meijer is degene die het vaakst supervisie geeft, maar U kunt via haar ook met anderen in contact komen.

Modelleringsprojecten

Verder is het mogelijk om in samenwerking met IEP-trainers binnen je eigen instelling of bedrijf modelleringsprojecten uit te voeren. Het doel daarvan is een afgerond trainings- of therapieproduct (seminar, trainingsmodule, techniek, etc., gebaseerd op de manier van denken en doen van mensen die de gewenste vaardigheden in de praktijk goed beheersen.

 

Naar boven