NLP in het dagelijks werk

Na afloop van hun NLP-opleiding hebben mensen soms behoefte aan supervisie en bijscholing, gericht op hun eigen werksituatie, praktijkervaringen of persoonlijke ontwikkeling. Het IEP biedt zowel individuele als groepssupervisie aan. Anneke Meijer brengt u in contact met de persoon met de gewenste ervaring.

Zelfontwikkeling, technische ontwikkeling, steuncirkels

Wil je een bepaald professioneel thema op wat langere termijn uitdiepen, wil je jezelf eens uitgebreid onder de loep nemen of experimenteren met je eigen expressiemogelijkheden, dan luidt in trainingen de bel voor de volgende ronde soms te snel. Vandaar dat wij de mogelijkheid tot supervisie en coaching aanbieden. Dat kan individueel, in drie- of zestallen ten behoeve van:

  • Uitwerken van een persoonlijk doel
  • Uitdiepen van NLP-toepassingen voor een bepaalde doelgroep
  • Ontwikkelen van een training voor een bepaalde doelgroep
  • Experimenteren met vertaalslagen
  • Nader uitwerken van een (modellerings)-project
  • Het broodnodige bijtanken om gemotiveerd, geïnspireerd

Of gewoon om uzelf een intelligente, menselijke NLP-spiegel voor te houden, omdat het nu eenmaal ‘lonely at the top’ is.

Supervisie van Anneke Meijer e.a.

Diverse IEP-trainers en master-practitioners zijn beschikbaar voor supervisie en coaching. U kunt Anneke Meijer bellen om de juiste persoon en context te vinden om uw NLP-project te begeleiden of om optimaal uit te groeien als therapeut, trainer, adviseur, ouder, leraar, manager, mens.

Modelleringsprojecten

Verder is het mogelijk om in samenwerking met IEP-trainers binnen uw eigen instelling of bedrijf modelleringsprojecten uit te voeren. Het doel daarvan is om een afgerond trainings- of therapieproduct (seminar, trainingsmodule, techniek, etc.) tot stand te brengen, dat is gebaseerd op de manier van denken en doen van mensen die de gewenste vaardigheden in de praktijk goed beheersen.

Intervisie met o.a. de projectcapsule

De projectcapsule is een vorm van NLP-intervisie of groepscoaching die zich richt op de innerlijke beleving. Het woord ‘capsule’ refereert aan de beslotenheid van de ruimtecapsule. De methode is ideaal voor zelfsturende teams. De doelen zijn: praktische oplossingen vinden voor moeilijke (werk)problemen, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en al doende communicatieve vaardigheden leren.

Naar boven