Een training special voor coaches. Beleef de onbewuste verbindingen die je leven richting geven. En krijg tegelijkertijd uitleg van de trainer over hoe opstellingen werken en wat de achterliggende principes zijn.

Met zijn methode van de familieopstelling heeft Bert Hellinger patronen en verbindingen in sociale systemen, organisaties en families zichtbaar gemaakt. Het werken met opstellingen heeft tot nieuwe inzichten geleid. Deze hebben laten zien en ervaren hoe moeilijkheden in jouw leven niet op zichzelf staan maar zich in een groter krachtenveld afspelen. Beïnvloed door maatschappelijke gebeurtenissen, jouw familiegeschiedenis en eigen levenservaringen.

Door het ervaren van opstellingen bieden deze dagen een kennismaking met het werken in de systeem laag. Je gaat nieuwe verbanden zien en leert ‘andere vragen’ te stellen. Opstellingen geven een beeldende ingang waardoor je kennismaakt met een diepere laag die vaak het probleem instant houdt. Je ziet de verbanden voor je. Van daaruit ga je anders kijken, stel je vragen die beweging brengen, puur door ze te stellen. De vraag blijkt een mooie interventie en belangrijker dan het antwoord.

Het systemisch werk is een rijke toevoeging voor coaches en mensen met een hulpverlenend beroep.  Je word zowel privé als professioneel geïnspireerd.

Deze intensieve workshop over de doorwerking van familiesystemen in jouw huidige leven, brengt een blik op de grotere context. Hierdoor kun je bijvoorbeeld ontdekken hoe dit zowel je privéleven als ook het functioneren en het succes van een organisatie beïnvloedt. Er wordt gewerkt met eigen thema’s, die de deelnemers inbrengen.

 

Data en trainer

Deze training wordt georganiseerd in samenwerking met Inge Land in de Vuurvlieg te Nijmegen.
De inschrijving gaat rechtstreeks via Inge Land.

Data
26, 27 en 28 september 2018

Trainer
Inge Land
Meer informatie over de trainer

Deelnamekosten
€ 465,- inclusief lunch, koffie en thee.

Waar vindt de training plaats?
http://www.devuurvlieg.nl/

 

Inschrijven

 

De Familieopstelling

Dat veel van onze overtuigingen hun oorsprong vinden in het gezin waarin we zijn opgegroeid en dat deze overtuigingen zich uiten in onze huidige persoonlijke en zakelijke relaties, was al bekend. Maar dat ook de geschiedenis van biologische familieleden die wij nooit gekend hebben doorwerken in ons huidige leven, dat heeft de methode van Bert Hellinger zichtbaar gemaakt. Bij een opstelling worden familieleden letterlijk in de ruimte ‘neergezet’. De cliënt kiest daarbij mensen uit de leergroep als representanten voor vader, moeder, broers en zusters, grootouders of zelfs voor een geheim, een ziekte of een hele groepering (bijvoorbeeld ‘de slachtoffers van de oorlog’). Een grote ontdekking van Hellinger is, dat in zo’n opstelling een psychologisch landschap ontstaat, waarin emotionele krachten voelbaar zijn. Er ontstaat in een opstelling een soort blauwdruk van het systeem.

Recht op een plek, liefde, respect en evenwicht

In het werken met systemen ontdekte Bert Hellinger onderliggende wetmatigheden. Wanneer wij die respecteren, gaat het goed met ons. Als iemand uit het systeem deze wetmatigheden om welke reden dan ook niet respecteert, dan kan dit leiden tot steeds terugkerende patronen in relaties, die geestelijk en lichamelijk welzijn beïnvloeden. De wetmatigheden zoals Hellinger die door de opstellingen vond, zijn:

  • In een familie heeft elk lid – ook als het gestorven is – het recht om erbij te horen.
  • Achter elke verstrikking is liefde, de wens om te verbinden, werkzaam.
  • Een bezielde innerlijke weergave van een hersteld familie-evenwicht geeft rust en werkt helend.
  • De natuurlijke hiërarchie dient met respect geëerbiedigd te worden.
  • Op alle niveaus (tussen individuen, families en grotere groepen zoals volkeren) is er behoefte aan evenwicht tussen geven en nemen. Een systeem raakt uit balans wanneer bovenstaande regels genegeerd worden. Dan streeft het systeem naar vereffening, desnoods in de volgende generatie(s). Soms houdt dit in, dat een kind zich uit liefde voor zijn ouders identificeert met een familielid dat is uitgestoten, gestorven of doodgezwegen. Soms wil een kind een familielid zelfs ‘volgen in de dood’. Angsten, depressies, frequente ongelukken en ernstige ziekten, die op basis van de individuele ervaringen moeilijk te verklaren zijn, kunnen aanwijzingen zijn voor dit soort systeemverstrengelingen.
 

Wat er gebeurt

Als de opstelling is neergezet, laten de plaatsvervangers, de therapeut en de cliënt deze eerst op zich inwerken. Vaak voelen de plaatsvervangers direct emotionele reacties zoals spanning, verlangen, liefde, angst of lichamelijke sensaties. Vaak is het meteen duidelijk voor de therapeut wie er in de opstelling onder druk staat. Als iemand bijvoorbeeld aan de buitenrand van de opstelling staat, wegkijkend van de anderen, wordt dit gezien als een teken dat hij het systeem wil verlaten. De therapeut laat hem dan bijvoorbeeld een paar stappen nemen in de richting waar hij naartoe wil, en onderzoekt wat het effect is op deze persoon en op de anderen. Of soms kijken alle plaatsvervangers een bepaalde kant uit. Dit wordt gezien als een teken dat zij kijken naar iemand die er niet meer is, iemand die is uitgestoten of vergeten, bijvoorbeeld een kind dat jong gestorven is, een vroegere verloofde, of misschien een vroegere geliefde van een moeder die in een oorlog is gesneuveld. De therapeut vraagt de cliënt dan, wie deze persoon zou kunnen zijn en er wordt ook een plaatsvervanger voor deze persoon in de opstelling neergezet. Een ander voorbeeld is, wanneer een moeder op een zodanige manier omringd wordt door haar kinderen, dat het lijkt alsof die haar ervan willen weerhouden om het systeem te verlaten. De therapeut vraagt de cliënt dan, wat er in de oorspronkelijke familie van de moeder kan zijn gebeurd, waardoor zij weg wil. Vervolgens probeert hij daar eerst een symbolische oplossing voor te vinden. Op deze manier gaat het systeem door een aantal ontwikkelingsstappen, waarbij iedere stap nieuwe informatie oplevert.

Verstrengeling en herschikking

Een kind kan – vaak onbewust – gevoelsmatig verstrengeld raken met een familielid en diens lotsbestemming en emoties overnemen. Of het probeert een familielid voor het noodlot te behoeden door zijn of haar plaats in te nemen. Hoe kunnen dit soort identificaties opgelost worden? Op de eerste plaats, zegt Hellinger, moet in het systeem erkend worden wat ‘er is’. Daarna worden mogelijkheden onderzocht om het evenwicht te herstellen. Alle leden van het huidige systeem, bijvoorbeeld ook geaborteerde kinderen en vroegere geliefden, dienen bij de cliënt een plek in zijn hart en het toekomstige systeem te krijgen. De ‘oplossing’ komt in de ruimtelijke familieopstellingen naar voren via de bewegingen en ervaringen, die ontstaan bij en tussen de representanten. Familieleden uiten, op voorspraak van de therapeut en bij monde van hun vervangers, hun liefde, acceptatie, erkenning en respect in korte zinnen. Vaak wordt dit gecombineerd met symbolische handelingen, zoals innige omarmingen of diepe buigingen en gaat het gepaard met sterke emoties. Zo ontstaat er een bezielde herschikking van het systeem, die fysiek, emotioneel en relationeel kan doorwerken.

Programma

In deze workshop wordt een inleiding gegeven in het systemisch denken, er is ruimte voor zelf oefenen en ervaren.  Je krijgt door middel van opstellingen en systeem vragen een tool in handen om het spirituele niveau van de logische niveaus van Robert Dilts verder te onderzoeken. Waar ben je mee verbonden in het in stand houden van dit probleem? Wat is het grotere wat je dient en wat gezien wil worden? Welke vraag geeft ruimte voor het nieuwe?

Aan de hand van vragen van deelnemers worden opstellingen gedaan en vragen gesteld, gevolgd door korte toelichtingen vanuit het systemisch perspectief door een ervaren vakvrouw.

 
  • Openbaring, mooi, leerzaam. Veel inzichten die me duidelijkheid en rust geven. –Sjaak van Wellinga, arbeidsdeskundige.

  • Onwijs gaaf! Combinatie van liefde en proffesionaliteit. –Esther van den Brandt, dierenarts

  • Indrukwekkend, meerwaarde voor persoonlijke ontwikkeling. Goede sfeer en kwaliteit. –Mark Drübe, coach

  • Super, wat het met me deed en de rust die ik kreeg! –Alex Manders, ict-manager

  • ”Zeer boeiende en diepgaande ervaring, vooral de ervaringen tijdens de sessies”. –Gerrit Ophuis

 
Naar boven