Verder met provocatief coachen: de diplomatraining

In dit tweede jaar wordt gewerkt aan een nog grotere beheersing van en een nog dieper inzicht in de provocatieve stijl en het nog vollediger inzetten van het provocatieve arsenaal. Dit tweede jaar is alleen toegankelijk voor mensen die het eerste jaar met succes hebben afgerond.

 

Inschrijven Reserveren

 

Data, trainers en deelnamekosten

Data opleiding 2018
Blok 1: 8 en 9 februari 2018
Blok II: 29, 30 maart 2018
Blok III: 17, 18 mei 2018
Blok IV: 14, 15 juni 2018
Blok V: 6, 7 september 2018
Blok VI: 11, 12 oktober 2018
Blok VII: 22, 23 november 2018
Examen 2e jaars: 24 november 2018

Alle dagen van 10.00 tot 17.30 uur

Trainers
Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg, Anneke Meijer, Jeroen Stek en Phil Jeremiah. Co-examinator: Ingeborg van der Oord.
Meer informatie over de trainers

Bestemd voor
Iedereen die het eerste jaar heeft afgerond en die verder wil met provocatief coachen.

Deelnamekosten
€ 3425,– Inclusief koffie, thee, lunch en lesmateriaal.
Het IEP is niet BTW-plichtig, u betaalt geen BTW.

Het is de bedoeling dat je voor aanvang van de opleiding de volgende boeken aanschaft:
Het Neurotisch handboek van Jeffrey Wijnberg ISBN 978 90 5594 6167 (zie website voor bestellen)
Provocative coaching van Jaap Hollander ISBN 978 184590857-7 (zie ook de website)

Verder met provocatief coachen

Veel mensen die klaar zijn met het eerste jaar provocatief coachen, vooral diegenen die echt gegrepen zijn door het provocatieve coachen, willen door. Er is nog ze veel te leren. Verder met provocatief coachen. In het verleden vond dit vervolg vaak plaats via informele collegiale contacten, los georganiseerde oefenbijeenkomsten en kleine supervisiegroepen. Voor diegenen die het graag grondiger willen aanpakken, bieden wij dit tweede opleidingsjaar aan.

Opbouw van het tweede jaar

Het tweede jaar bestaat uit de volgende elementen:

 • Nieuwe geavanceerde startoefeningen op alle trainingsdagen.
 • Werken met collega’s die getraind zijn in provocatief coachen.
 • Opnieuw meedoen met belangrijke onderdelen van het eerste jaar.
 • Deelnemers van het eerste jaar begeleiden met gerichte trainingsopdrachten.
 • Supervisie- en verdiepingsbijeenkomsten (1 dagdeel per 2 dagen) met de tweedejaars deelnemers, waarbij je ook eigen cliënten kunt meenemen voor de supervisiesessies.
 • Individuele supervisie (met meegebrachte eigen cliënten) bij Jaap Hollander in Nijmegen.
 • Onbeperkte telefonische on-the-spot supervisie van Jeffrey Wijnberg.
 • Individuele assesment aan het begin van de training: hoe ver je persoonlijk bent in de provocatieve stijl, en wat je nodig hebt om competenter, slagvaardiger, kernachtiger, gevoeliger e.d. te worden.
 • Proefexamen: halverwege het jaar wordt duidelijk wat je concreet moet bijleren en bijschaven om te slagen voor het examen.
 

Inschrijven Reserveren

 

Tijdsinvestering

 • Trainingsdagen: 14 dagen.
 • Examen: 1 dag
 • Oefengroepsbijeenkomsten: 3 dagen (6 dagdelen).
 • Literatuurstudie: 1 dag (schatting).
 • Totaal: 19 dagen.

Diploma en examen

Het tweede jaar van de opleiding wordt afgesloten met een examen voor het ’Diploma Provocatief Coachen’.
Het examen bestaat uit een demonstratie – door de kandidaat – van een provocatieve sessie met een van buiten de groep (door een andere deelnemer) aangemelde cliënt. Wie met wie werkt, wordt door loting bepaald. De sessie (20 minuten) wordt beoordeeld door Jaap Hollander, Jeffrey Wijnberg en als derde examinator Ingeborg van der Oord. Deze drie beoordelaars evalueren de sessie eerst individueel en komen dan als drietal tot een eensluidende conclusie.

Herkansing
Mocht je het examen de eerste keer niet halen, dan krijg je een herkansing aangeboden. De herkansing wordt op een vaste datum gehouden.

 

Inschrijven Reserveren

 
Naar boven