Omgaan met pijntoename bij chronische pijn

Artikel: Chronische Pijn

Auteur: Kees Venselaar

Beschrijving: Modelleringsverslag NLP-mastersopleiding 2001. “In de loop der tijd heb ik flink wat ideeën verzameld over de verschillen tussen mensen die er goed en minder goed met pijn omgaan. Het modelleren was een mooie gelegenheid om hier eens heel precies naar te kijken”

De behandeling van cliënten met chronische pijn is een van mijn kernactiviteiten. Ik zie in mijn eigen praktijk en in het ziekenhuis waar ik werk vooral mensen die er moeite mee hebben om met chronische pijn om te gaan. Dit betekent meestal dat hun functioneren in grote mate bepaald wordt door de pijn. Als ze weinig pijn hebben doen ze (te) veel, als ze veel pijn hebben doen ze (te) weinig. In de loop der tijd heb ik flink wat ideeën verzameld over de verschillen tussen mensen die er goed en minder goed mee omgaan. Het modelleren is een mooie gelegenheid om hier eens heel precies naar te kijken, en de belangrijke meta-programma’s vast te stellen voor dit (on)vermogen.

Kees Venselaar

About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).

Leave a Comment: