Menu 

Zeven jaar YMCA en NLP

Artikel: NLP YMCA

Auteur: Pieter Schoe

Beschrijving: 2008; Centrale vraag in al onze groepstrainingen is: ‘hoe kunnen we een situatie waarin “overleef‐ en ontloopgedrag” te zien is (vaak pestgedrag) zodanig begeleiden dat deelnemers zelf alternatieven leren vinden waardoor overleef‐ en ontloopgedrag “samenwerkend gedrag” wordt (en pestgedrag gezond plagen).

Het moet op één van de eerste avonden van de practitioners geweest zijn, het is maart 1999. Iemand vraagt welke van de twee deelnemers aan de NLP training de minste weerstand zou ondervinden:

  • een enthousiaste eenling in een grote organisatie onbekend met NLP of
  • een gedwongen weinig gemotiveerde kritische trainee uit een organisatie met mensen die NLP al reeds gebruiken op het werk.

Het gesprek ging over weerstanden tegen NLP op de werkplek. Het antwoord heeft me verbaasd, ik ben het nooit vergeten. Volgens de trainer wordt de kritische deelnemer aan de training zowel in de training, door medecursisten, begeleiders en trainer als op het werk ondersteund en hij heeft het daardoor gemakkelijker om weerstanden tegen NLP en de inzichten van NLP te integreren. Een enthousiaste nieuwe NLP-er in een organisatie waar hij zijn inzichten nog niet kwijt kan had het wellicht moeilijker. Ik was zo’n enthousiaste eersteling.

About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).

Leave a Comment: