Menu 

Zonder dwang je doel bereiken

Artikel: Modelleringsverslag Zonder dwang je doel bereiken

Auteur: Paul Luijben

Beschrijving: Ik ben van mij zelf erg doelgericht. Wat in mijn kop zit, zit niet in mijn kont. Dat betekende vaak heel hard werken. Deze instelling heeft mij veel gebracht, zowel in positieve zin als in negatieve zin. De negatieve kant heb ik eind 2009 mogen ervaren doordat ik een aantal doelen had nagestreefd die te hoog gegrepen waren. Dat ervoer ik als een grote teleurstelling. Het gevolg was dat ik zowel geestelijk en lichamelijk kapot was. Een goede les dus om eens op zoek te gaan naar een andere manier van doelen bereiken.

About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).

Leave a Comment: