Menu 

Cultuurontwikkeling en metaprogramma’s

Auteur: Dick Verburg

Dick zegt over dit artikel: “Ik loop al langer met de gedachte rond dat, wil een mens overal succes hebben, deze in staat zou moeten zijn alle denkstijlen te benutten; op de momenten dat het nodig is. Dat zou een mens in staat stellen alle situaties het hoofd te bieden! Maar hoe zit het eigenlijk met organisaties? In deze tijd waar duurzaamheid zo belangrijk is? In het boek van John Adams: “Transformatie, van Productgericht naar mensgericht ondernemen” (1),  trof ik een artikel aan van Nelson & Burns: “ Topprestatie-programmering: een schema voor de transformatie van organisaties.” Daarin zag ik een mogelijk antwoord op mijn vraag. Zij presenteren de vier cultuur fasen van ontwikkeling van een organisatie. Dat zijn de Reactieve fase, Responsieve fase, Proactieve fase en de Topprestatieleverende fase.  Zij beschrijven in dat artikel de weg die gevolgd moet worden van de Reactieve naar de Topprestatieleverende fase als deze wil blijven voortbestaan. Zij noemen het een model voor topprestatie-programmering. Elke cultuur fase wordt beschreven aan de hand van 11 kenmerken (criteria). Deze kenmerken stellen volgens Nelson &Burns een soort referentiekader voor.  Zij geven eveneens aan dat de organisatie alleen de volgende fase bereikt als ook een overeenkomstige verandering optreedt in de referentiekaders van de mensen binnen de organisatie! “Hé!”, dacht ik! Referentiekaders en denkstijlen. Wat kan ik daar mee? Een mogelijk verband met MPA doemde op. De moeite waard om erin te duiken!”

In dit werkstuk ga ik dan ook na of MPA in de praktijk te combineren is met het Nelson & Burns model.

Maar eerst even nog deze quote van Guus Hustinx en Anneke Durlinger. Zij  schrijven in hun boek op blz. 173: ‘Waar metaprogramma’s kenmerkende patronen in het denken en doen zijn van individuen, kunnen we ook kenmerkende patronen in denken en doen onderscheiden bij organisaties. Die patronen herkennen we als cultuurelementen van organisaties.’ [“Voorbij je eigen wijze: effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties; 2005 PM reeks, Nelissen, Soest].

Ik houd deze woorden steeds in mijn achterhoofd als ik bezig ben met patronen van denken en doen [=‘gedrag’] van organisaties. In mijn ogen is een organisatie een generalisatie. Deze kan geen gedrag vertonen. Alleen een mens kan dat.

De indeling van het werkstuk is als volgt: Ik begin met een korte uiteenzetting van het model van Nelson &Burns. Achtereenvolgend beschrijf ik daarna eerst de kenmerken van een cultuur fase (referentiekader) en rond ik deze af met een MPA profiel suggestie [voorstel] van mijn hand voor leidinggevenden.

Ik sluit af met een paar bevindingen en conclusies.

Lees hier het hele artikel:

Connectie onderzoek Mindsonar IEP 1

About the Author Jaap Hollander

Psycholoog, NLP-trainer, Trainer provocatief coachen, schrijver (11 boeken), directeur IEP --- Geeft NLP- en provocatieve workshops en -opleidingen. --- Stond vijf jaar achtereen in de top-500 professionals van ‘Quote’. --- Ontwikkelde MindSonar.

Leave a Comment: