Wat is verbindend leiderschap?

Leiderschap van binnen uit

Management en leiderschap zijn twee verschillende dingen. Management heeft te maken met vaardigheid en organisatie, leiderschap met visie en congruentie. Deze twee functies (manager en leider) kunnen heel goed samengaan, maar het hoeft niet. Verbindend leiderschap streeft naar integratie van mens en functie (verbinding met jezelf) naar integratie van onbewuste, intuitieve processen en rationeel denken (verbinding tussen innerlijke informatiebronnen) en verbinding tussen mensen en systemen. NLP, MindSonar, systemisch werk en authentiek presenteren worden allemaal ingezet om mensen te helpen verbindende leiders te worden. Het gaat bij deze trainingen om het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Daarvoor is het niet per se nodig om al in de hoogste leidinggevende positie te zitten. Ook middle managers kunnen uitstekende leiderschapskwaliteiten vertonen.

Verbindend leiderschap: wetenschappelijk onderbouwd

De theorie van het verbindend leiderschap is gebaseerd op twee nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen.

 • Positieve psychologie
  Positieve psychologie legt de focus op deugden, waarden en hulpbronnen i.p.v. op problemen en hindernissen. Deze richting sluit nauw aan bij  NLP-ideeen over het versterken van hulpbronnen. Het idee is, dat een goed ontwikkelde hulpbron automatisch de dingen aantrekt die goed met die hulpbron opgelost kunnen worden.
 • ‘Broaden & build’ theorie
  Positieve emoties geven denkruimte en een breder gedragsrepertoire. Dit leidt tot meer variatie, meer exploratie en meer innovatie. Positieve emoties zijn dus niet alleen prettig, maar ook functioneel voor een verbindend leider.

Vier eigenschappen van een verbindend leider

 • Evenwichtige sturing
  (Balanced processing)
  Gebruikt zowel informatie van buitenaf (cijfers en feiten) als informatie van binnenuit (gevoel en intuitie).
 • Geïnternaliseerde waarden
  (Internatized moral perspective)
  Is stevig gegrond in eigen normen en waarden en brengt die in het werk tot uitdrukking. Is dus congruent.
 • Relationele openheid
  (Relational Transparancy)
  Laat duidelijk zien wat z/hij van mensen vindt en wat voor relatie z/hij aan wil gaan.
 • Zelfbewustzijn
  (Self Awareness)
  Is zich bewust van zijn/haar eigen innerlijke denk- en gevoelspatronen.

Verbindend leiderschap bij het IEP

Wij bieden verschillende trainingen rond verbindend leiderschap aan. Al deze onderdelen ondersteunen en versterken elkaar, maar zijn ook op zichzelf staande eenheden; ze kunnen ook heel goed afzonderlijk worden gevolgd.

 • Leiderschap identiteit en visie: waar willen we samen naartoe?
  Dit is een soort basistraining verbindend leiderschap, waarin je je visie op de organisatie formuleert en waarin je die visie ook op een authentieke manier leert communiceren. In deze training ligt het accent op de integratie van mens en functie (verbinding met jezelf) en integratie van intuitieve processen en rationeel denken (verbinding tussen innerlijke informatiebronnen).
  Lees meer over deze training.
 • Authentiek presenteren: verbinden in plaats van bespelen
  Gebaseerd op de methode van de ‘Speaking circles’: Stop performing and start connecting! In deze training leer je mensen aan wie je leiding geeft veel meer van binnen uit aan te spreken. Ook in deze training In deze training ligt het accent weer op de integratie van mens en functie (verbinding met jezelf) en integratie van intuitieve processen en rationeel denken.
  Lees meer over deze training.
 • Optimaal gebruik maken van systeemgeheimen: hoe organisaties echt veranderen
  In organisaties heb je een bovenstroom, d.w.z. de officiele verhoudingen en een onderstroom, d.w.z. hoe de verhoudingen echt liggen. In deze training werk je met de onderstroom. In het verbindend leiderschap ga je nu over van de integratie van mens en functie (verbinding met jezelf) naar de verbinding met mensen en systemen. Doordat je je positie – en die van anderen – in het systeem beter doorziet, kun je gemakkelijker veranderingen in de organisatie stimuleren, ook wanneer jij niet zelf de officiele macht in handen hebt.
  Lees meer over deze training.
 • Leadership health check
  Dit is een individueel programma, waarin je met MindSonar je denkstijl analyseert en afzet tegen een gewenst profiel voor een verbindend leider. Vaak zal dit project uitmonden in individuele coaching op aspecten van verbindend leiderschap.
  Vraag informatie aan over deze training.

About the Author Jaap Hollander

Psycholoog, NLP-trainer, Trainer provocatief coachen, schrijver (11 boeken), directeur IEP --- Geeft NLP- en provocatieve workshops en -opleidingen. --- Stond vijf jaar achtereen in de top-500 professionals van ‘Quote’. --- Ontwikkelde MindSonar.

Leave a Comment: