Aanvraag bij het IEP
De kandidaat vraagt zelf level 3 aan bij het IEP (jh@iepdoc.nl), waarbij hij of zij aangeeft waartoe hij of zij als level 3 erkend wil worden.


Minimaal 32 opleidingsdagen
De kandidaat heeft minimaal 32 dagen opleiding in provocatief coachen/therapie gevolgd, waaronder het eerste en tweede jaar bij het IEP, of andere opleidingen die door het IEP expliciet als equivalent erkend worden.


Twee sponsoren
Minimaal twee provocatieve coaches/therapeuten van level 3 hebben de kandidaat geobserveerd terwijl hij/zij provocatief werkte en vinden zijn/haar werk van een niveau dat voor 75% of meer vergelijkbaar is met hun eigen niveau. Zij melden dat schriftelijk of mondeling aan het IEP.


Drie supervisoren
De kandidaat heeft minimaal drie individuele supervisie sessies gedaan: minimaal een bij bij Jaap Hollander, minimaal een bij Jeffrey Wijnberg en minimaal een bij Anneke Meijer. Hij of zij is daarbij deskundig en ervaren genoeg bevonden voor level 3.


Vernieuwende eigen geschriften
De kandidaat heeft minimaal twee stukken geschreven over provocatief coachen/therapie en die ergens gepubliceerd zijn. Dit mag bijvoorbeeld ook op een website zijn. Deze stukken voegen iets toe aan het standaard-verhaal zoals dat in de literatuur voor de provocatieve opleidingen van het IEP staat.
Het hoeft geen theoretische vernieuwing te zijn, het mag ook een specifieke nieuwe toepassing zijn. Minimaal twee provocatieve coaches/therapeuten van level 3 vinden deze stukken zowel vernieuwend als een goede uitdrukking van wat zij onder provocatief coachen/therapie verstaan.