Menu 

Privacyverklaring

Privacyverklaring IEP trainingen

1. Inleiding

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze cursisten, opdrachtgevers en de bezoekers van onze website is voor ons een vanzelfsprekende zaak. Persoonlijke gegevens worden dan ook door het IEP met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en naar beste kunnen beveiligd.

2. Verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens

In het kader van onze trainingsactiviteiten en het verzenden van onze brochure en onze elektronische nieuwsbrief leggen wij gegevens vast. Bij die gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, gevolgde trainingen, behaalde certificaten en diploma’s en in het geval van MPA MindSonar om resultaten van een psychologische test.
Het IEP gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, maar stelt deze gegevens nooit ter beschikking aan derden.

3. IEP trainers en – begeleiders

Ook aan de mensen die training of begeleiding geven voor het IEP, is het strikt verboden om de gegevens van cursisten die zij in het kader van hun werkzaamheden voor het IEP ontmoet hebben, te gebruiken voor andere doeleinden, bijvoorbeeld voor het werven van deelnemers voor andere trainingsactiviteiten of het aankondigen van andere producten. Een uitzondering hierop is wanneer een voor het IEP werkende trainer of begeleider een cursist of een opdrachtgever zelf heeft doorverwezen naar het IEP. In dat laatste geval heeft z/hij uiteraard het volste recht om deze personen te blijven benaderen.

4. Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief ‘de Elektronische Eekhoorn’, wordt uw e-mail adres alleen maar daarvoor – en soms voor het aankondigen van nieuwe IEP-activiteiten – gebruikt.

5. DVD-opnamen

Soms worden er tijdens IEP-opleidingen dvd-opnamen gemaakt, om de deelnemers gelegenheid te geven om de live demonstraties en presentaties achteraf nogmaals te bestuderen. Deze dvd’s worden alleen uitgeleend aan medecursisten uit dezelfde opleiding die een verklaring hebben ondertekend waarin zij het vertrouwelijk gebruik van deze opnames garanderen.
Als de opnamen voor algemene trainings- en voorlichtingsdoelen worden gebruikt, zoals e-learning, wordt hiervoor aan de betreffende persoon altijd van te voren toestemming gevraagd.

6. Anonimiseren van cliëntverslagen en gevalsbeschrijvingen

Het IEP eist van alle deelnemers die in het kader van hun IEP-opleiding of -training schriftelijk cliëntverslagen, schriftelijke case studies of schriftelijke gevalsbeschrijvingen inleveren, dat deze afdoende geanonimiseerd zijn. De bedoeling hiervan is, dat mochten deze verslagen ooit openbaar gemaakt worden, de cliënt niet door anderen herkend kan worden.

Dit anonimiseren houdt in concreto in:
– Voornaam is veranderd
– Achternaam is veranderd
– Eventuele bijnamen zijn veranderd
– Functie is veranderd (bijvoorbeeld van ‘Hoofd P&O’ naar ‘Hoofd R&D’)
– Branche is veranderd (bijvoorbeeld van ‘buurtwerk’ naar ‘jeugdzorg’)
– Leeftijd is veranderd (binnen een range van 5 jaar)
– Geslacht is soms wel en soms niet veranderd (gooi een muntje op).

Voorbeeld: Jan de Boer is 43 en werkt als private banker bij de RABO bank. In de documenten wordt hij veranderd in Klazina Janssen, 47, die werkt als account manager bij een landelijk verzekeringsbedrijf. De vervangingen zijn zo gekozen dat de context enigszins gelijksoortig is, wat van belang kan zijn voor de logica van de gevalsbeschrijving, maar dat Jan de Boer niet herkend kan worden.

Bedrijfsgeheimen

Trainers en begeleiders van het IEP behandelen strategische informatie van cursisten en opdrachtgevers strikt vertrouwelijk.

7. Afmelden en verwijderen van uw gegevens

Als u uw gegevens ongeacht in welke vorm ze zijn opgeslagen, wilt verwijderen, dan doen wij dat prompt. U kunt een e-mail sturen naar mail@iepdoc.nl. Wanneer u duidelijk aangeeft om wat voor gegevens het gaat, zullen wij deze binnen 5 werkdagen wissen of verwijderen. Deze termijn van 5 dagen kan in uitzonderlijke gevallen worden verlengd in verband met vakantie of ziekte van IEP medewerkers.
In onze elektronische nieuwsbrief vindt u een ‘unsubscribe‘ link waarmee u uw e-mail adres rechtstreeks kunt verwijderen.

 

[frame style=”modern” image_path=”https://www.iepdoc.nl/wp-content/uploads/2012/01/pract1543_710x200.png” link_to_page=”” target=”” description=”” size=”banner_regular”]