Life coach opleiding

NLP zoals dat bij het IEP wordt onderwezen, leent zich uitstekend voor life coaching. Voor veel NLP-cursisten is NLP zelfs op de eerste plaats een methode om mensen – waaronder henzelf – te helpen meer uit hun leven te halen. Voor hen is de NLP-opleiding een opleiding life coach. Bij life coaching gaat het niet op de eerste plaats om het oplossen van problemen, zoals dat bij andere vormen van coaching vaak wel het geval is. Een life coach opleiding richt zich meer op het helpen van mensen om hun mogelijkheden te verwezenlijken en vaak ook op het eerst nog ontdekken van die mogelijkheden. Deze positieve insteek van life coaching past goed bij de uitgangspunten en de methodiek van NLP.

 

Als life coach help je mensen om zich bewust te worden van hun waarden en om op basis daarvan keuzes in het leven te maken. Uiteindelijk is het doel van een opleiding life coach om mensen te helpen succesvoller en gelukkiger te leven.

 

De focus van life coaching op zelfkennis en zelfontwikkeling – in plaats van op hindernissen en problemen – is overigens wel een kwestie van focus. Als mensen willen veranderen, willen ze van A naar B. A is het doel, waar ze naar toe willen en B is de huidige toestand, die ze niet willen. Of je die huidige situatie B dan als ‘probleem’ wilt benoemen is vraag twee, maar dat je A liever hebt dan B, dat is duidelijk. Een doel vooronderstelt altijd een minder gewenste toestand, Net zoals een probleem altijd een doel, een meer gewenste toestand vooronderstelt. Een life coach opleiding kan niet om dat gegeven heen, maar kan een opleiding life coach kan wel de aandacht verleggen van het probleem naar het doel. In NLP gebeurt dit in feite ook, omdat het NLP-gesprek begint met de vraag naar het doel. NLP helpt mensen om een positief doel te verwoorden dat past bij wie ze zijn. In die zin lijkt een opleiding NLP sprekend op een life coach opleiding. En wanneer dat voldoende is – meestal gecombineerd met het zoeken naar hulpbronnen – dan kan de NLP-er het daarbij laten. Wanner er echter hardnekkige hindernissen zijn, gaat een NLP-opleiding veel verder dan een opleiding life coach. NLP biedt, wanneer dat nodig is, een heel scala aan technieken om hindernissen op te lossen.

 

Onze NLP opleidingen: NLP PractitionerNLP in organisaties en NLP Masterpractitioner.

In company trainingen: een IEP training in uw organisatie.

NLP Trainingen: Onze korte NLP trainingen.

NLP Achtergrond: NLP achtergronden: Wat is NLP?NLP artikelen, NLP boeken e.d.