Menu 

NLP

NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren is een methode die mensen leert om zo te communiceren met zichzelf en anderen dat ze de doelen bereiken die ze graag willen bereiken. NLP bestaat uit drie hoofdelementen. Het is op de eerste plaats een model  van de innerlijke beleving. Wat  zijn de gedachten, gevoelens, beelden, verhalen en overtuigingen die achter iemands gedrag liggen? En hoe hangen die met elkaar samen? Op de tweede plaats is NLP een methode om communicatie te verbeteren. Hoe kan iemand de verbinding versterken met verschillende kanten van zichzelf, met anderen en met de systemen waartoe hij behoort? En tenslotte is NLP een methode om vaardigheden overdraagbaar te maken. Iemand kan iets uitzonderlijk goed. Hoe kunnen we dat aan anderen leren? NLP werd in 1981 door het IEP naar Nederland gebracht.

[ideaze_widget title=”NLP Opleidingen” textarea=”Onze NLP opleidingen: Practitioner en Masterpractitioner.” image_id=”12956″ style=”soft” link=”/nlp-opleidingen/” ] [ideaze_widget title=”In Company” textarea=”In company trainingen: een IEP training in uw organisatie.” image_id=”13569″ style=”soft” link=”/in-company/” ]

[ideaze_widget title=”NLP Trainingen” textarea=”Onze korte NLP trainingen.” image_id=”13556″ style=”soft” link=”/korte-nlp-trainingen/” ] [ideaze_widget title=”NLP Achtergrond” textarea=”NLP achtergronden: definities, artikelen, boeken e.d.” image_id=”13557″ style=”soft” link=”/nlp-achtergrond/” ]