24, 25 en 26 oktober 2019
Robert Dilts - Generative Change Masterclass

Zie de nieuwste NLP-modellen in actie.
Volg deze specialistische NLP-training,
alleen toegankelijk voor Masterpractitioners.
 Er wordt gewerkt met concrete live doelen/problemen van deelnemers. Daarbij put Robert Dilts uit vier generaties NLP, 'Generative Change' (persoonlijke ontwikkeling) en 'Succes Factor Modelling' (organisatie-ontwikkeling).


Vervolgens modelleren Jaap Hollander en Anneke Meijer wat hij heeft gedaan, het hoe en het waarom. Ook de deelnemers stellen hun vragen. Vervolgens wordt er als Mastermind gewerkt aan het borgen van de leerervaringen en doen we veranderingswerk met elkaar.

Het belang van Robert Dilts voor NLP
Robert Dilts is een van de belangrijkste en creatiefste NLP-ontwikkelaars ter wereld. Hij heeft een groot aantal NLP-technieken en -modellen ontwikkeld die over de hele wereld worden onderwezen. Dat het IEP de Nederlandse bron van NLP is, is mede te danken aan onze lange relatie met Robert. NLP-begrippen zoals innerlijke strategieën, de Disney-strategie, de Bateson-strategie, de logische niveaus, woordmagie, reimprinting en cooperative learning zijn allemaal door Robert bedacht. Hij heeft een groot aantal boeken over NLP geschreven en bracht ook de derde en vierde generatie NLP voort.


Organisatie-ontwikkeling
De afgelopen jaren richt Robert zich ondermeer op Success Factor Modelling, een compleet systeem voor de nieuwe ondernemer (next generation entrepreneur). Het nieuwe ondernemen is: vanuit je passie een organisatie opbouwen en die op een bewuste, duurzame manier naar een doel toe leiden, waarbij je tegelijkertijd naar een beter wereld streeft. Success Factor Modelling is ontstaan door het modelleren van succesvolle leiders en ondernemers, maar ook door het bestuderen van succesvolle teams en succesvolle organisaties als geheel. 


Generative Change

Verder ontleende hij samen met Stephen Gilligan het 'Generative Change' -model aan NLP. Dit is een model voor persoonlijke verandering waar de COACH state (een evenwichtige, open, aandachtige, verbonden en accepterende gemoedstoestand) centraal staat, niet alleen voor de cliënt, maar zeker ook voor de coach. Generative change richt zich op vernieuwing,  situaties waarin een persoon of een organisatie een geheel nieuwe weg wil inslaan. Verder is de 'somatische weergave' belangrijk, d.w.z. het fysiek tot uitdrukking brengen van bedoelingen, weerstanden, hulpbronnen e.d. Hierdoor wordt de kern sneller gevonden en de essentie duidelijker neergezet dan met cognitieve verhalen. 


Tegenkrachten
Maar misschien wel het allerbelangrijkste in dit model, is het systematisch omarmen van tegenkrachten. Juist de gedeelten die zich verzetten tegen de gewenste verandering, worden als waardevolle 'team members' verwelkomd. C.G. Jung had het over enantiodromia: de sterke aanwezigheid van welk verschijnsel dan ook, leidt onvermijdelijk tot het tegendeel. Systeem-therapeuten kennen dit als equilibrium: overvloed van iets wordt door het systeem tegengewerkt om het evenwicht te herstellen. Dus elke verandering, elk doel, elke intentie, elk plan zal automatisch zijn tegenkracht oproepen. Het omgaan met die tegenkracht is een essentie van elke succesvolle ontwikkeling, zeker op de lange termijn. Het is een hoeksteen van het generatief coachen.


Robert en het IEP
Robert Dilts heeft al 35 jaar het bijzondere vermogen om dit soort menselijke vermogens tastbaar en overdraagbaar te maken, ze tegelijkertijd in een groter kader te plaatsen en ze op een geheel nieuwe manier te verbinden met bekende NLP-begrippen. En hij komt al bijna even lang ieder jaar naar Nijmegen om voor het IEP te trainen. In de loop der jaren heeft hij een grote invloed gehad op de IEP trainers.

"Ervaringen, gevoelens, vermoedens, angsten, verlangens, inzichten, grote en kleine doelen zijn op hun plaats gevallen."

"De training heeft mij als organisatie-adviseur (meer dan 25 jaar ervaring) overzicht en diepgang gebracht. In slechts drie dagen zijn veel van mijn ervaringen, gevoelens, vermoedens, angsten, ‘verlangens’, inzichten, grote en kleine doelen op hun plaats gevallen. En dat is gebeurd door het kader van de trainer en door de sfeer die de trainer weet op te roepen met 45 collega adviseurs en coaches. In een woord: klasse."

Jan Jacobs
Organisatie-adviseur

"Brengt je eigen ontwikkel-wensen al werkend tot leven"

"Robert Dilts integreert op prachtige, harmonieuze wijze NLP-technieken en brengt zo je eigen ontwikkel-wensen al werkend tot leven. De training is bruikbaar voor de dagelijkse praktijk!"

Caroline Peet
Coach/Docent

"Ik zag ineens een scala aan mogelijkheden voor mij. Het werd licht in de duisternis."

"Deze training kwam op een goed moment in mijn leven, waar ik onzeker was over de richting die ik op zou gaan. Ik leerde mijn visie, missie, ambitie en rol formuleren en zag ineens een scala aan mogelijkheden voor mij. Het werd licht in de duisternis."

Caroline Vonck
Huisarts

  • Inhoud
  • data, lokatie, kosten. e.d.
  • Trainer

Data
24, 25 en 26 oktober 2019

Werktijden
Alle drie de dagen van 10.00 tot 18.00 uur
Precieze tijden voor aanvang en einde van dag 3 staan in de praktische details die je van tevoren krijgt toegestuurd.

Bestemd voor
NLP Masterpractitioners

Deelnamekosten
€ 895,--  inclusief lesmateriaal, koffie, thee en lunch.
Je betaalt geen BTW.

Studiebeurzen
 Het IEP stelt enkele studiebeurzen (50% van het cursusgeld) beschikbaar aan mensen, die onbaatzuchtig een bijdrage leveren aan een betere wereld en die zelf niet in staat zijn om de opleiding te bekostigen.

Robert Dilts - Success Factor Modeling - Next Generation Entrepreneurs Boek
Robert Dilts - Success Factor Modeling - Generative Collaboration
Robert Dilts - Success Factor Modeling - Conscious Leadership and Resilience

Roberts meest recente boeken
Verkrijgbaar bij Amazon