Natuurlijk wil jij als teamleider of trainer graag een groep waarin mensen elkaar respecteren, ondersteunen en stimuleren. Een team is een groep met een doel, en als het een trainingsgroep is: een leerdoel. Wat bepaalt nu of dat doel gehaald wordt of niet? Voor een flink deel af van overtuigingen, wat men gelooft en war men - vaak onbewust - van uitgaat.
In deze training leer je heel doelgericht krachtgevende overtuigingen te ontwerpen en hoe je die uitdraagt in de groep.

Wat je wilt, als teamleider of trainer, is  beperkende overtuigingen herkennen en ze tot een krachtgevende overtuigingen transformeren! Want, zoals Robert Oxton Bolt zegt: "A belief is not merely an idea the mind possesses; it is an idea that possesses the mind." Een overtuiging werkt vaak als een self-fulfilling prophecy, een voorspelling die zichzelf waarmaakt. 

Wanneer we onzeker over iets zijn, dan streven we zo snel mogelijk naar zekerheid. En zekerheid bereiken we door het vormen van een overtuiging. Hebben we die eenmaal gevormd, dan hebben we de neiging om alle feiten en waarnemingen zo te filteren dat ze bij die overtuiging passen. NLP-coaching en -therapie bewijzen dat het mogelijk is om blokkerende overtuigingen te veranderen. En hoe zit het dan met groepen? In deze training leer je varianten op deze technieken die in groepen toepasbaar zijn.

"Veel interventies, leerzaam, prettig."

"Veel interventies, leerzaam, prettig. Het nuttige was het werken met patronen en de eigen overtuigingen aanpakken. Je leert kritisch omgaan met weerstand in de groepen. Een prima training voor coaches en trainers "

F. Lansbergen
trainer/coach 

"Een handig stuk gereedschap om je te helpen situaties te herkennen"

"Nuttig, vooral de oefeningen zodat je het zelf kunt ervaren. Een handig stuk gereedschap om je te helpen situaties te herkennen "

Margreet Stoop
trainer 

???"Deze training geeft heel veel praktische vaardigheden"

"Deze training geeft heel veel praktische vaardigheden die goed in de praktijk toepasbaar zijn."

Sylvia v.d. Erff
projectmedewerker 

  • Inhoud
  • programma
  • data, lokatie, kosten. e.d.
  • Trainer

Anneke Durlinger
NLP-trainer en coach

Ziet NLP als ‘inner human resource management’ en als optimaal middel om tot zelfverwezenlijking te komen. Werkt al vele jaren binnen het IEP als NLP-trainer. Heeft een vanzelfsprekend vertrouwen in de kwaliteiten en het potentieel van mensen. Gaat uit van de aanname ‘Problemen doen zich pas voor als je de hulpbronnen hebt om ze op te lossen’.

Binnen het IEP geeft ze samen met diverse andere trainers en met een voortdurend enthousiasme verschillende trainingen, waaronder de NLP-practitionerstraining en ‘NLP voor trainers’.

Een van haar specialisaties is de toepassing van NLP in groepen (m.n. groepsrapport) vanuit het idee: ‘Zorg voor het grote geheel, door aandacht voor het kleine detail’. Schreef samen met Guus Hustinx het boek ‘Voorbij je eigen wijze’ over metaprogramma’s en ‘Handboek voor trainers, stappen ter verrijking’.

Lid van de Internationale NLP Leadership Summit