ALLE STARTDATA VOOR 2019

Het is jouw taak om resultaten te bereiken met mensen. Je wilt ze helpen om beter te worden in hun werk, soepeler in hun communicatie en sterker als persoon.
Maar hoe? Advies geven werkt vaak niet. Wat is het alternatief?
Met de NLP opleiding van het IEP leer je hoe je mensen in verbinding brengt met hun innerlijke krachtJe leert anderen om zelf oplossingen te vinden in zichzelf. Je krijgt ook zelf meer zelfvertrouwen als professional en je wordt ook zelf sterker en gevoeliger als persoon.

In alle beroepen waar het om mensen en communicatie gaat, staat de innerlijke beleving in feite centraal. Wat roep ik bij de ander op? En wat wil ik eigenlijk oproepen? En in wat voor stemming moet ik dan zelf zijn, en hoe moet ik dan zelf denken, om dat te kunnen? 

Dat is wat alle coaches , trainers, team builders, HRM-professionals, zorgprofessionals en leiders met elkaar gemeen hebben: uiteindelijk willen ze allemaal - bewust of onbewust - bepaalde belevingen bij mensen oproepen. Ze willen op een positieve manier invloed uitoefenen op wat mensen voelen, denken en doen. Alleen, sommigen kunnen dat uitstekend, en anderen kunnen het niet. Wat is het verschil? Dat is waar het bij NLP om gaat.

Goed contact met mensen, aanvoelen wat iemand beweegt, een sfeer van vertrouwen en waardering opbouwen,  je verplaatsen in de ander en tegelijkertijd je eigen doel voor ogen houden; het zijn allemaal elementen van goede, professionele communicatie. Communicatie is de smeerolie van de organisatie. Je zorgt eerst dat de machine goed geolied is, voordat je onderdelen gaat vervangen. 

 • Inhoud
 • programma
 • data
 • lokatie, kosten, e.d.
 • trainers

Januari 2019
Groep met Koos Wolcken plus gasttrainers

Blok I: 24, 25 en 26 januari 2019

Blok II: 15 en 16 maart 2019

Blok III: 18 en 19 april 2019

Blok IV: 4 tm 8 juni 2019

Blok V: 29, 30 en 31 augustus 2019

Blok VI: 4 en 5 oktober 2019

Blok VII: 14, 15 en 16 november 2019


April 2019

Groep met Judith Warmerdam plus gasttrainers

Blok I: 11, 12, en 13 april 2019

Blok II: 23, 24 en 25 mei 2019

Blok III: 27, 28 en 29 juni 2019

Blok IV: 5, 6 en 7 september 2019

Blok V: 4 en 5 oktober 2019

Blok VI: 7, 8 en 9 november 2019

Blok VII: 19, 20 en 21 december 2019

September 2019
Groep met Anneke Durlinger plus gasttrainers
Blok I: 11, 12 en 13 september 2019
Blok II: 30, 31 oktober, 1 november 2019
Blok III: 11, 12 en 13 december 2019
Blok IV: 22, 23 en 24 januari 2020
Blok V: 5 en 6 maart 2020
Blok VI: 8, 9 en 10 april 2020
Blok VII: 27, 28 en 29 mei 2020

November 2019
Groep met Anneke Meijer plus gasttrainers
Blok I: 7, 8, 9 november 2019
Blok II: 19, 20, 21 december 2019

Overige data in 2020 volgen spoedig

"Daadwerkelijke verandering van personen en organisaties"

"Wat de training mij heeft gebracht, is dat ik vaardigheden heb geleerd die ervoor zorgen dat ik tijdens coachingssessies en trainingen veel meer diepgang bereik. Dit leidt tot daadwerkelijke verandering van personen en organisaties".

Charlotte van der Ven
Adviseur onderwijsontwikkeling

"Ik ging weg als een verrijkt mens"

"De meest gedegen NLP-opleiding van Nederland. Ik kwam met professionele (werkgerelateerde) doelen en ging weg als een verrijkt mens.
Een onvergetelijke ervaring."

Glenn Vergoossen
Trainer

"Je mensen naar een hoger niveau tillen"

"Een groot deel van het werk van een senior manager bestaat uit het coachen - en het naar een hoger niveau tillen - van zijn of haar mensen. Deze training reikt hiervoor uitstekende kennis en technieken aan. Ik raad deze training aan iedereen aan, voor wie relaties in het werk belangrijk zijn."

Fiona van 't Hullenaar
Directeur

Wat hebben coaches, trainers, team builders, HRM-adviseurs, zorgprofessionals en leiders met elkaar gemeen?

Wat wil je oproepen 
bij de mensen met wie je werkt?

Veel professionals denken dat het om gedrag gaat. Maar je weet het zelf ook, mensen gedragen zich vaak niet  zoals ze zich willen gedragen. En al helemaal niet zoals ze zich moeten gedragen.

Motivatie, veranderingsbereidheid, empathie, souplesse, gevoeligheid, daadkracht, alles begint bij de beleving. En dat is ook waar NLP begint. Daarom is NLP - zoals je het bij het IEP leert -  belangrijk voor jou als professional. 
In ieder beroep zijn er specifieke belevingen die je bij de mensen wilt oproepen.


Met de NLP opleiding van het IEP stap je in op het hoogste kwaliteitsniveau. Word een gecertificeerd NLP Professional die medewerkers, collega's of clienten helpt om hun doelen te bereiken en hun hindernissen te overwinnen.

Je bent coach

Wat wil je oproepen bij de mensen die je coacht?

 • Een gevoel van vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en hun eigen wijsheid.
 • Een helder beeld  wat ze willen bereiken in de toekomst.
 • Inzicht in hun eigen blokkades en hoe zij die kunnen overwinnen.

Je bent trainer

Wat wil je oproepen bij je cursisten?

 • Een innerlijk overzicht van de belangrijkste kennis-elementen van wat je traint.
 • Vertrouwen in wat ze met hun nieuw geleerde vaardigheden kunnen bereiken.
 • Zelf praktische toepassingen zien in hun eigen werk- of leefsituatie.

Je bent team builder

Wat wil je oproepen bij de teamleden van de teams die je begeleidt?

 • Een krachtig gevoel van saamhorigheid, een goede 'team spirit'. 
 • Inzicht in elkaars manier van communiceren, zodat er prettig samengewerkt kan worden.
 • Elkaar ondersteunen en aan te vullen, zodat het geheel meer is dan de som van de delen.

Je bent leidinggevende

Wat wil je oproepen bij je medewerkers en de andere stakeholders in je organisatie?

 • Een motiverend en stimulerend beeld van een prachtige toekomst.
 • Een cultuur waar mensen graag onderdeel van willen zijn.
 • Een sterk gevoel van verbinding met elkaar en de organisatie als geheel.

Je bent HRM-professional

Wat wil je oproepen bij de mensen die je adviseert?

 • Het gevoel dat HRM een belangrijke bijdrage kan leveren aan het management.
 • Een goede stemming m.b.t. de visie van de organisatie en de samenwerking in het team.
 • Inzicht in  eigen blokkades en hoe zij die kunnen overwinnen.

Je bent zorgprofessional

Wat wil je oproepen bij je patienten?

 • Een innerlijke motivatie voor een gezonde leefstijl en therapie-trouw.
 • Een helder beeld van verantwoordelijkheden, mogelijkheden en beperkingen.
 • Een ontspannen gevoelstoestand die de therapie ondersteunt, i.p.v. stress en agressie.

50% van de leidinggevenden besteedt meer tijd aan communicatie
dan aan welke andere taak dan ook

Leidinggevenden besteden meer tijd aan overleg, vergaderen, coachen, begeleiden, presenteren e.d. dan aan strategische planning, stukken schrijven, producten ontwikkelen, mails beantwoorden e.d. Dit wordt wel de 'keiharde zachte kant' van het leidinggeven genoemd.  Voor leidinggevende geldt dus: als je beter leert communiceren lopen de meeste van je activiteiten beter! Vandaar NLP.

De markt voor coaching groeit naar schatting 18% per jaar.
Dit zijn de 5 trends waardoor coaching populair blijft:


1. Hoe mensen werken verandert

Vroegere generaties bleven vaak hun hele leven hetzelfde werk doen in dezelfde baan. Nieuwe generaties wisselen veel sneller van baan. Vaste contracten worden zeldzamer en mensen werken steeds vaker als zelfstandige ondernemers vanuit verschillende locaties. 
Ze hebben behoefte aan coaching omdat ze minder vaste punten (mentoren, vertrouwde leidinggevenden, collega's) hebben om op terug te vallen.

2. Wat mensen belangrijk vinden verandert

Vroeger gingen mensen langer door in een baan waarin ze ongelukkig waren. De hypotheek moest nu eenmaal betaald worden... 'Gelukkig zijn in je werk' is de laatste decennia steeds belangrijker geworden. 
Mensen verlaten goed betalende banen om dingen te gaan doen waar ze zich prettiger bij voelen. De work-life balance is tegenwoordig heel belangrijk. Vaak wordt er een coach ingeschakeld om dat evenwicht te vinden.

3. Traditionele opleidingen bereiden mensen niet meer voor
op het echte leven

Mensen worden opgeleid door universiteiten en hogescholen. Maar vaak kunnen deze instituties mensen niet meer voldoende voorbereiden op de snel wisselende, hectische, ondoorzichtige situaties waarin ze dagelijks werken. Dubbele agenda's, vertrouwenscrises, 'information overload', ontbrekende mentoring;
ook daar komt  vaak een coach bij kijken

4. Mensen verwachten meer van het leven

Nu de levensverwachting met elke generatie stijgt, willen mensen meer met hun leven doen.
Simpelweg overleven is niet meer voldoende. Mensen willen de wereld beleven, hun missie verwezenlijken, tijd hebben voor gezin, familie en vrienden en ook nog een zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving. Hoe combineer je al die prioriteiten? 

5. Mensen worden overweldigd door informatie

Alleen al met Facebook zou je tegenwoordig je dag kunnen vullen. Een mailtje doorsturen aan iedereen op het werk kost 10 seconden. Veel mensen zijn continu bereikbaar. De meeste mensen voelen zich okay in die kolkende informatiestroom. Maar een groeiend aantal - naar schatting 20% - kan al die informatie niet meer verwerken. 
Ook daar kan een coach helpen om prioriteiten te stellen.

Er is  een enorme maatschappelijke behoefte aan coaching, training,
team building en leiderschap, maar er zit ook veel kaf onder het koren

Met zo'n grote behoefte aan coaching, training en leiding, zou het vrij gemakkelijk moeten zijn om een bloeiende praktijk op te bouwen als coach of trainer. Of om binnen een organisatie furore te maken als team builder of leider. 

Maar helaas, niet alleen de vraag is groot, ook het aanbod is enorm.

De 'barriers to entry' zijn minimaal. Als je een website kunt maken, heb je een coachingspraktijk. Als je een startup kunt bedenken, ben je een leider. Er zijn talloze collega's die zich met zelfvertrouwen presenteren als wellness coach, performance trainer, procesbegeleider, board room coach, etc., maar die in feite weinig kunnen.

 Het is dus zaak om aan de ene kant  jezelf te blijven en aan de andere kant spraakmakende, controleerbare prestaties neer te zetten.

Al met al kunnen we dit zeggen

Begeleiding is communicatie
Coaching, training, team building en leiding geven, het zijn allemaal vormen van communicatie. Het zijn varianten van persoon A die de ideeën en de beleving van persoon B wil beïnvloeden. Communicatie is het kanaal waardoor ideeën van mens naar mens stromen.
Als je beter communiceert, worden al je inhoudelijke vaardigheden automatisch versterkt.

Resultaten beginnen met innerlijke beleving
Alle gevoelens, motivaties en gedragingen die coaches, trainers, team builder en leiders graag willen oproepen, alle doelen in feite, vinden hun oorsprong in de innerlijke beleving. Voordat je ergens enthousiast over kunt worden, bijvoorbeeld, moet je eerst het beeld van de mogelijkheden innerlijk kunnen zien en mag er ook geen innerlijk stemmetje zeggen: 'Dit wordt toch niks'. Kortom: het begint met de beleving.

Gedrag alleen is een te smalle basis
Nieuw gedrag ontstaat door een complexe wisselwerking tussen waarnemingen, filters, gedachten, herinneringen, fantasieën, emoties en waarden. Het is veel te simpel - en ook niet effectief - om je alleen op het gedrag te richten.

Er is een enorm grote behoefte aan begeleiding
Coaching als werkterrein groeit met ongeveer 18% per jaar en aan training wordt 323 miljard euro per jaar uitgegeven. Er is dus duidelijk een grote behoefte. Het is een grote markt waar gigantische bedragen in omgaan, maar waar ook een gigantisch aanbod is.

Mensen verwachten tegenwoordig meer van hun leven en hun werk
Dat er zo'n grote behoefte is aan coaching en training, heeft er ook mee te maken dat mensen het - meer dan vroeger - belangrijk vinden om gelukkig te zijn in hun werk, dat ze snel van baan wisselen, vaak zelfs geen vaste baan meer hebben en dat ze streven naar een goede 'work-life balance'.

Het is belangrijker dan ooit om tastbare resultaten neer te zetten
De vraag naar begeleiding is groot, maar het aanbod is, zoals gezegd, ook enorm. Coaching en training zitten in een wild-west fase; iedereen kan zichzelf benoemen tot wellness coach, executive coach, board room consultant, performance trainer, etc. Vandaar dat het belangrijker is dan ooit resultaten te kunnen laten zien.D​​​​e NLP Practitioners Opleiding van het IEP

Leer professioneel communiceren

Werk rechtstreeks met de innerlijke beleving

Gebruik beproefde psychologische gereedschappen 

Bereik resultaten met mensen

Wat krijg je, als je de NLP opleiding van het IEP doet?
Een zorgvuldig opgebouwd en praktisch fundament

De IEP NLP-opleiding is een zorgvuldig opgebouwde, praktische training, 
gefundeerd op dertig jaar ervaring, die tegelijkertijd de nieuwste NLP-ontwikkelingen meeneemt. 
Je maakt je ideeën, vaardigheden en technieken eigen, die je helpen om een betere coach, trainer, team builder of leider te zijn. Je wordt succesvoller in uw werk, gevoeliger in je communicatie en sterker als persoon.
Onze NLP opleiding geeft u een stevig fundament en heel veel nieuwe mogelijkheden.

De kracht van onze NLP opleiding ontstaat door integratie: 
Rationeel plus emotioneel
Overtuiging plus vaardigheid
Structuur plus intuïtie.

20 volledige dagen training

Je krijgt geen 12 of 15, maar 20 volledige dagen training van de meest ervaren NLP-trainers in Nederland.
De training is verspreid over meerdere maanden.
Je krijgt dus ook rustig de tijd om je de NLP-vaardigheden en -technieken eigen te maken.

Een ervaren en deskundige trainer

Je krijgt les van een trainer die minimaal 10 jaar ervaring heeft met NLP. Je trainer is inhoudelijk zeer goed onderlegd in NLP. Vaak is hij of zij ook auteur en internationaal actief. En misschien nog belangrijker, voor de IEP trainers staat dit  helemaal bovenaan: niet om te laten zien hoe goed zij zijn, maar dat jij leert om resultaten te behalen met mensen.

Diverse gasttrainers

NLP-pioniers en grondleggers van het eerste uur, zoals Anneke Meijer, Jaap Hollander en Lucas Derks komen gastlessen geven in jouw training. Ook komen er andere gasttrainers langs. Je krijgt een gevarieerd aanbod aan rolmodellen, zodat je gemakkelijker je eigen vorm kunt vinden in NLP.

Een trainingsgroep met bondgenoten voor het leven

Je zit in een taakgerichte leergroep met een positieve, veilige sfeer
waar veel mensen bondgenoten voor het leven aan overhouden.
Het samen leren en de onderlinge betrokkenheid stimuleren je zelfontwikkeling en je professionaliteit.

Een training met een professionele focus

Natuurlijk is persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Je bent als professional nu eenmaal je eigen instrument. Maar professioneel werken met andere mensen, in je rol als coach, team builder, trainer of leider, vereist een totaal andere skill set dan het wreken an jezelf. Je krijgt een training die gericht is op professionals.

Een syllabus van 250 pagina's

Je ontvangt een unieke deelnemersmap waarin 30 jaar NLP-kennis en duizenden uren ervaring liggen opgeslagen.
Je ontvangt deze syllabus niet alleen geprint, maar ook electronisch.

Het handboek 'Essenties van NLP'

Je ontvangt gratis de klassieke Nederlandse pil met allerlei achtergronden van NLP.
Je leest over het ontstaan van NLP en over allerlei NLP-principes en -technieken

De e-cursus 'NLP en taal'

Je hoort een verhaal, maar wat is de beleving achter die woorden?
Je krijgt een e-cursus waarmee u zich het taalmodel van NLP helemaal eigen kunt maken.

Het nano-tech power deck

Ook krijg je 'NLP in a box'.
Met dit een kaartspel kun je  NLP-sessies  doen. Speciaal ontwikkeld om NLP met jezelf te doen, maar ook goed om het op een speelse manier aan anderen aan te bieden.

Een echt certificaat

Het IEP Certificaat krijg je niet door enkel aanwezig te zijn tijdens de training. Tijdens het examen laat je concreet zien wat je kunt en wat je weet. Je krijgt dus een certificaat dat echt iets betekent. Mensen die verstand hebben van NLP weten dat. Het certificaat is erkend door de International Association for Neuro-Linguistic Programming. 

Ik schrijf mij in!

Dit is het moment om een nog betere professional te worden!
Leer NLP bij de grondleggers, waar meer dan 13.000 collega's je voorgingen...
Word effectiever als professional, gevoeliger in je communicatie en sterker als persoon. 
En last but not least: gun jezelf een mooi, verbonden en avontuurlijk jaar!

Nog meer beoordelingen van collega's...

"Het IEP is het instituut om de NLP opleiding te volgen"

"NLP is voor mij en voor wie  in verbinding wil staan met zichzelf, de ander en de omgeving. Het IEP is het instituut om de NLP opleiding te volgen werd mij verteld. Ik heb dit ook zo ervaren: degelijk, praktisch en toepasbaar."

Carlo Spelbrink
Dienstenmanager

"Waneer je als professional je eigen 'instrument' bent"

"Wanneer je als professional je eigen ’instrument’ bent,
en dit wilt verbeteren, is deze training een must."

Annet Weevers
Othopedagoog

"Een ongekend potentieel"

"Deze training is nuttig voor iedereen die zijn innerlijke hulpbronnen nog meer wil gebruiken. Ik dacht dat ik dit al redelijk deed. Na deze training komt er nog een ongekend potentieel los, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is!"

Thijs Verheul
Brandweercommandant

Meer succes in je werk. Betere resultaten met mensen. Lekkerder in je vel...
Wat houdt je tegen?

Misschien heb je toch nog vraagtekens. Je kunt ons natuurlijk altijd bellen of mailen.
En hier zijn alvast enkele antwoorden.

Is het het geld wel waard?

Je investeert 3450 euro en 20 dagen. Wat krijg je daar voor terug? En is dat genoeg?
Effectiviteit, gevoeligheid, kracht en een beter vermogen om resultaten te bereiken met mensen. Hoeveel is dat waard?
Sommige resultaten zijn  niet in geld uit te drukken. Maar je kunt  de financiele opbrengst wel inschatten. Als je bijvoorbeeld voor je eigen bedrijf - of voor de organisatie waar je werkt - drie nieuwe opdrachtgevers vindt, hoeveel levert dat dan op? Of als je als coach 2 keer zo effectief wordt en daardoor 10 nieuwe clienten aantrekt, wat is dat dan waard?
Of als je als leider 10 keer zo veel mensen inspireert, zodat ze jouw missie delen, wat betekent dat dan voor jouw organisatie in euro's?

Meestal is de opbrengst, ook financieel, een veelvoud van je investering.

Kan het niet korter, in minder dagen?

Natuurlijk kan het korter!
Er zijn NLP-opleidingen van 12 dagen, of 7 dagen, of zelfs 5...
Als het zo veel korter kan, waarom geeft het IEP dan 20 dagen?
Meestal neemt men bij korte NLP-trainingen geen examen af. Er is geen controle op wat mensen leren. Bedenk, dat er geen centraal gezag is in NLP. Daarom kan een kortere, goedkopere training nog steeds 'NLP-opleiding' worden genoemd. Vaak is het excuus dat de stof 'onbewust wordt opgenomen'. Het is moeilijk na te gaan in hoeverre dat waar is.

In die steeds verder 'afgeslankte' NLP-trainingen leren mensen steeds minder en wat ze leren, beheersen ze steeds minder. Het IEP doet daar niet aan mee. Wij weten uit ervaring dat je die 20 dagen hard hebt om je een compleet NLP-pakket eigen te maken.

Leren kost tijd. In de praktijk heb je die 20 dagen hard nodig om je NLP echt eigen te maken.

Is NLP niet verouderd?

Nieuwe wetenschappelijke inzichten sluiten nauw aan bij de praktijk van NLP. Misschien kun je zeggen dat NLP zijn tijd zo ver vooruit was, dat het vandaag nog steeds actueel is. Dat geldt natuurlijk niet voor alles in NLP, maar wel voor het meeste. Denk bijvoorbeeld aan de ontdekking van de spiegelneuronen of het inzicht in de constructieve aard van het geheugen.

Voorneeld 1: spiegelneuronen. Een spiegelneuron is een zenuwcel die niet alleen vuurt als een organisme een handeling uitvoert, maar ook als het ziet dat een ander organisme die handeling doet. De neuronen 'weerspiegelen' het gedrag van het andere oragnisme. Spiegelneuronen spelen een rol bij bij menselijk begrip en empathie. Deze onderzoeksresultaten sluiten naadloos aan bij de NLP-technieken rond het opbouwen van rapport (goed contact), gebaseerd op het ‘spiegelen’ van gedragingen van de ander.

Voorbeeld 2: constructief geheuegen. In de cognitieve psychologie is men het er over eens, dat herinneren een kwestie is van construeren, geen kwestie van reproduceren. De hersenen zoeken stukjes en beetjes uit verschillende bronnen bij elkaar en bouwen daarmee een herinnering op. Dit is een uitstekende theoretische onderbouwing voor de NLP-techniek ‘change personal history’.

NLP sluit uitstekend aan bij recent wetenschappelijk onderzoek en is in die zin dus helemaal up to date.

Is NLP wel wetenschappelijk verantwoord?

In 2016 hebben psychologen van het IEP een onderzoek gepubliceerd in het Journal of Experiential Psychotherapy
“The Effectiveness of NLP: Interrupted Time Series Analysis of Single Subject - Data for One Session on NLP Coaching.” (download .pdf).
Hierin tonen wij aan dat NLP effectief is voor het soort doelen en problemen waar coaches, trainers, team builders en leiders mee werken. Recentelijk is er meer onderzoek gepubliceerd waarin de effectiviteit van NLP wordt bevestigd. Nog twee voorbeelden:

Remediation of intrusive symptoms of PTSD in fewer than five sessions: a 30-person pre-pilot study of the RTM Protocol
In: Journal of Military, Veteran and Family Health, 1(2) 2015, pp 13-20.

Stipancic, M., Renner, W., Schütz, P., & Dond, R. (2009). Effects of Neuro-Linguistic Psychotherapy on Psychological Difficulties and Perceived Quality of Life. Counselling and Psychotherapy Research, 10, pp 39-49.

Wij zouden willen dat er nog veel meer onderzoek naar NLP was, maar er is wetenschappelijk bewijs.

Er is wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat NLP effectief is.

Is het IEP wel de beste plek om NLP te leren?

 1. Nog even de kwaliteiten van het IEP op een rijtje:
  - Bracht NLP naar Nederland in 1981
  - Heeft meer dan 13.000 collega's getraind
  - Werkt met internationaal gerenommeerde trainers
  - Werkt met auteurs van minstens 20 NLP-boeken
  - Kan talloze lovende recensies tonen van professionals

Het IEP is de beste plek om je NLP-opleiding te doen.

Ik schrijf mij in!

Dit is het moment om een nog betere professional te worden!
Leer NLP bij de grondleggers, waar meer dan 13.000 collega's je voorgingen...
Word effectiever als professional, gevoeliger in je communicatie en sterker als persoon. 
En last but not least: gun jezelf een mooi, verbonden en avontuurlijk jaar!