Menu

Omgaan met pijntoename bij chronische pijn

In het IEP-archief vond ik dit mooie modelleringsproject van Kees Venselaar. Tijd om het opnieuw onder de aandacht te brengen. Kees heeft een stukje NLP gecreëerd dat van belang is voor iedereen die - direct of indirect - met chronische pijn te maken heeft.
Jaap Hollander


"De behandeling van cliënten met chronische pijn", zegt Kees, "is een van mijn kernactiviteiten. Ik zie in mijn eigen praktijk en in het ziekenhuis vooral mensen die moeite hebben om met chronische pijn om te gaan. Hun functioneren wordt in grote mate bepaald wordt door de pijn. Als ze weinig pijn hebben doen ze (te) veel, als ze veel pijn hebben doen ze (te) weinig. In de loop der tijd heb ik flink wat ideeën verzameld over de verschillen tussen mensen die goed en minder goed omgaan met pijn. Het modelleren is een mooie gelegenheid om hier eens heel precies naar te kijken, en de belangrijke metaprogramma’s vast te stellen voor dit (on)vermogen."


Download het artikelOmgaan met chronische Pijn


About the Author Librarian

Librarian is geen auteur. Het is een adminstratieve dienst die artikelen uit de oude IEP bibliotheek als posts op deze site heeft geplaatst. De datum van het artikel is ongeveer geschat (per jaar).

Leave a Comment: