Wat kun je op deze pagina doen?

Je inschrijven voor de on line cursus 'Sterker met taal' (het metamodel)

Je inschrijven om elke week een NLP-vooronderstelling in je mailbox te krijgen,
met tips voor het dagelijks leven

Cue Cards printen om tijdens je NLP-werk bij de hand te houden

Een overzicht van 150 NLP-begrippen raadplegen

Proeftoetsen maken over het metamodel, reframing en de NLP-theorie

Een observatietest-oefening doen

Demonstratie-filmpjes van NLP-technieken bekijken


On line cursus metamodel
 'Sterker met taal'

Op de website nlpTAAL vind je een uitgebreide on line cursus waarmee je je het metamodel eigen kunt maken. Deze cursus heeft theoretische uitleg, on line oefeningen en quizzen en een aantal praktijkoefeningen.

Voor ons als mens is de taal is het belangrijkste instrument, maar wat betekenen die woorden? Hoe kan taal mensen sterker maken of ze juist gevangen houden? Op deze website leer je  werken met het metamodel, dus werken met taal.

Coupon voor 100% korting
 De cursus kost normaliter € 49,-- maar als gewaardeerde en geliefde IEP cursist krijg je 100% korting.
 Ga als volgt te werk:

  • Ga naar www.nlptaal.nl
  • Klik op Mijn cursussen in het hoofdmenu.
  • Schrijf je in (Register).
  • Selecteer de cursus NLP MetaModel -- Sterker met taal
  • Ga naar de Check out.
  • Gebruik bij het afrekenen de coupon iepkracht (geen hoofdletters en geen uitroepteken).
    Je betaling wordt dan €0,00.
  • Log iedere keer in om je lessen te vervolgen.
  • Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat

Vooronderstellingen en principes van NLP

Een handige manier om regelmatig even bezig te zijn met de vooronderstellingen en de principes van NLP (een goede gewoonte). Schrijf je in voor deze e-cursus en je krijgt er elke week eentje in je mailbox. Dat kan heel gemakkelijk met deze link:

Sterker nog, geef de link door aan je familieleden, kinderen, vrienden, collega's. e.d. De e-cursus is gratis en dan kennen zij weer iets beter volgen waar jij mee bezig bent. Bovendien: je wilt hen toch ook graag zelfverzekerder, gevoeliger en succesvoller maken?


Cue Cards NLP-technieken

De cue cards zijn compacte overzichten van de veertien basiselementen van NLP ('The 2 lucky 7's').

Om bij de hand te hebben als je met NLP aan het werk bent en snel even na te kijken hoe het ook alweer zat. Ze zijn ontworpen op een formaat van 10 bij 15 cm., zodat je ze in een handig fotomapje kunt stoppen.

(.pdf formaat, 2,5 Mb)


Overzicht van 150 NLP-begrippen

In de begrippenlijst op deze site vind je een overzicht van meer dan 150 NLP-begrippen. 


Proeftoetsen

Ter voorbereiding op de practitionerstesting (het laatste blok) - of gewoon om je NLP- kennis te testen - kun je drie proeftoetsen doen. Ze worden automatisch gescoord (je ontvangt ook een mailtje met je score). 

Onze suggestie bij je scores op deze proeftoetsen is:

Score 0-60%
Het is tijd om dit onderwerp goed te gaan bestuderen. Vraag eventueel je medecursisten, trainers of je begeleider om je daarbij te ondersteunen.

Score 60-90%
Lees het nog eens rustig door.

Score 90-100%
Je weet genoeg.


Observatietest oefening

In de volgende drie filmpjes zie je een oude observatietest die we je graag als voorbeeld willen laten zien, om duidelijk te maken wat een observatietest (die je ook krijgt tijdens de NLP-testing) inhoudt.

Het gaat om een raadselachtig geval. Een nietsvermoedende NLP-psycholoog krijgt een patiënt in therapie die lijdt aan een zeldzaam Sinterklaassyndroom. Hoe zit dit in elkaar? Kijk en leef mee met deze diepgravende therapiesessie. 


Demonstratiefilmpjes NLP-technieken

Hieronder zie je een aantal instructiefilmpjes die aansluiten bij je practitionersopleiding.

Associatie

In deze demonstratie laat Jaap Hollander zien hoe je iemand helpt om in een ervaring te associëren, d.w.z. er helemaal in te stappen en het weer helemaal te beleven. Dit is een vaardigheid die in vrijwel alle NLP-technieken wordt gebruikt.

Dissociatie

In deze demonstratie laat Jaap zien hoe je iemand helpt om van een ervaring te dissociëren, d.w.z. er van een afstand naar te kijken en hem te beschouwen. Dit is een vaardigheid die in vrijwel alle NLP-technieken wordt gebruikt.

Associatie en dissociatie gecombineerd

Demonstratie van dissociatie en associatie. Jeanine associeert van een ervaring waar ze ontevreden over is en ze associeert in een passende hulpbron. Vooral bedoeld om de formuleringen en de opzet van associatie en dissociatie te nog eens duidelijk te laten zien.

Structuur van de subjectieve ervaring
Deel 1

In dit filmpje zie je hoe Jaap de structuur van de subjectieve ervaring bepaalt. Dat gebeurt hier nog niet - zoals het meestal - in het kader van een NLP-gesprek. Dit is een 'losse' demonstratie van hoe je de structuur bepaalt.
De ervaring die onderzocht wordt is in dit geval een hulpbron.

Structuur van de subjectieve ervaring
Deel 2

Tweede helft van het filmpje waarin je ziet hoe Jaap de structuur van de subjectieve ervaring bepaalt.

NLP-gesprek deel 1
Doel toetsen aan vormvoorwaarden

Jaap helpt Jeanine om een doel te formuleren en toetst het doel aan de vormvoorwaarden (W.E.K.M.E.).
Ook het onderscheid tussen een doeltoestand en een effect komt aan de orde in dit filmpje.

NLP-gesprek deel 2
De doeltoestand beleven & de structuur ervan vaststellen

In het vorige filmpje heeft Jeanine een doel geformuleerd en heeft Jaap dat doel getoetst aan de vormvoorwaarden.
In dit filmpje onderzoekt hij de structuur van de doeltoestand (EG/IT/IW/Overtuigingen).
Ook hierbij spelen associatie en dissociatie een belangrijke rol.
Al werkend komt het doel voor Jeanine steeds meer tot leven, wat natuurlijk ook motiverend werkt.

NLP-gesprek deel 3
Doeltoestand en huidige toestand contrasteren

Jeanine heeft haar doeltoestand duidelijk gedefinieerd. Nu gaat zij samen met Jaap kijken naar de huidige toestand. Hoe gaat net nu - in dezelfde context - anders dan hoe zij het wil? Ook van de huidige toestand onderzoekt Jaap de structuur (EG/IT/IW/Overtuigingen), net als bij de doeltoestand. En ook in deze fase van het NLP-gesprek zijn associatie en dissociatie  belangrijk

NLP-gesprek deel 4
Hulpbron activeren en future pace
(Hulpbrontechniek 1)

Dit is het laatste deel van het NLP gesprek.
Jeanine had al de hindernis vastgesteld: wat het is, dat haar tot nu toe heeft tegengehouden om het doel te bereiken.
Nu helpt Jaap haar om bij die hindernis een passende hulpbron te vinden.  En daarna om de bereikte veranderingen af te stemmen op de toekomst (future pace).

Hulpbrontechniek 2
Communiceren met het oudere zelf

Hier demonstreert Jaap de hulpbrontechniek van het oudere zelf. Jeanine visualiseert zichzelf als vitale tachtiger. Geassocieerd in zichzelf op deze leeftijd geeft zij haar huidige zelf advies: hoe kan zijn de gewenste hulpbron in zichzelf tot leven brengen?
Er is geen apart fimpje van hulpbrontechniek 1 (een referentie-ervaring oproepen), want die is al te zien in deel 4 van het NLP-gesprek (het filmpje direct hiervoor).

Hulpbrontechniek 3
Rolmodel

Deze hulpbron-techniek maakt gebruik van een rolvoorbeeld: wie zou deze situatie (de situatie waarin de hindernis wordt ervaren) heel goed aankunnen? Jeanine zet eerst het rolmodel op haar plaats in een filmpje van de huidige toestand. Ze ziet en ze beleeft hoe het rolmodel het aanpakt. Dan verandert ze het rolmodel weer in zichzelf.

Hulpbrontechniek 4:
Fysiologie

Met deze techniek roepen we eerst de fysiologie (non-verbale reacties) op, die samenhangt met de hindernis. Vervolgens experimenteren we met een hele andere fysiologie; meestal het tegenovergestelde. Dat maakt dat het gemakkelijker om de hulpbron te activeren. De nieuwe fysiologie is zelfs vaak op zich al een prima een hulpbron.
Tot slot verankeren we de nieuwe fysiologie aan het eerste begin van de oude fysiologie.

Veranderingstechniek

“Een probleem oplossen met een metafoor”

In deze demonstratie laat Jaap zien hoe je iemand helpt om een probleem op te lossen met behulp van een metafoor.

Veranderingstechniek
Change Personal History

In de volgende drie filmpjes wordt ‘change personal history’ gedemonstreerd en uitgelegd a.d.h.v. een schema.

Veranderingstechniek
Disney Strategie

In de volgende drie filmpjes zie je een demonstratie van de Disneystrategie.
Deze veranderingstechniek wordt met name ingezet, wanneer iemand iets nieuws wil gaan doen waar hij nog geen ervaring mee heeft.

Veranderingstechniek
Onderhandelen tussen gedeelten

In het volgende filmpje zie je een demonstratie van het onderhandelen tussen gedeelten. De cliënt, Anne, merkte na het zien van het filmpje op dat '... we er waarschijnlijk geen Oscar voor gaan krijgen'. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Maar goed, we hebben in ieder geval een demonstratie. Inhoudelijk loopt het allemaal op rolletjes. Aan het eind verdwijnt Anner een tijdje uit beeld... Maar ook op dat moment kun je het proces nog prima volgen a.d.h.v. de audio.
.